Chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Hôm trước những con đã được học bài bác chia cho số có một chữ số. Trong buổi học tập hôm nay, những con sẽ làm quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang đến số bao gồm hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp đỡ các con mày mò về phương pháp giải dạng bài này, kế tiếp chúng mình cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập cách chia cho số có 1 chữ số 

*

Thực hiện tại phép phân tách theo máy tự tự trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

- 2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia mang đến số có 2 chữ số


2.1. Ví dụ như 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo sản phẩm tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Thuế Trước Bạ Xe Máy Cũ Mới Nhất Năm 2021, Cách Tính Thuế Trước Bạ Xe Ô Tô Cũ

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phép chia theo vật dụng tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dấn xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những để ý khi thực hiện phép chia số bao gồm hai chữ số

- Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bởi 0

- Phép chia có dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

- Phép chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

2.4 video bài giảng chia cho số tất cả hai chữ số

3. Ôn tập hàng và phần bên trong số từ nhiên 

*

- Hàng solo trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối kháng vị

- hàng ngàn nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Các dạng toán liên quan đến chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

- 36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

- 168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

- 56 phân tách 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

- 205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

- 228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

- 459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không phân tách được cho 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

- triển khai biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, chia thì tiến hành thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang đến số có hai chữ số đã kết thúc, những con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị và vận dụng kỹ năng và kiến thức giải những bài biểu thức có chứa một chữ. Chúc những con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top lời giải còn rất nhiều nhiều bài học hay liên quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để biến thành viên của Top giải thuật để nhận những tài liệu hay. Hẹn chạm chán lại các con ở những bài học tập tiếp theo!