*

* Ví dụ: “Con đường xưa em đi” hoặc “Con duong xua em di” hoặc “cdxed”

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như “Con duong xua em di” hoặc “cdxed” để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Đang xem: Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

Vắng em chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, Vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ giăng đầy, Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, Anh mãi yêu em trong kỷ niệm…

Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa, Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn, Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, Sao mãi đơn côi người tình ơi!…

<ĐK: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi…

== DẠO NHẠC ==

Vắng em chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, Vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ giăng đầy, Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, Anh mãi yêu em trong kỷ niệm…

Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa, Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn, Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, Sao mãi đơn côi người tình ơi!…

<ĐK: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi…

<ĐK *: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi……

== HẾT BÀI ==

Vắng anh chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, Vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ giăng đầy, Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, Em mãi yêu anh trong kỷ niệm…

Xem thêm:

Có những chiều mưa, em đi về trên lối xưa, Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn, Có những chiều đông khi tâm hồn em giá băng, Sao mãi đơn côi người tình ơi!…

<ĐK: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi…

== DẠO NHẠC ==

Vắng anh chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, Vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ giăng đầy, Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, Em mãi yêu anh trong kỷ niệm…

Có những chiều mưa, em đi về trên lối xưa, Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn, Có những chiều đông khi tâm hồn em giá băng, Sao mãi đơn côi người tình ơi!…

<ĐK: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi…

<ĐK *: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi…

<ĐK **: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi…

<ĐK ***: > Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn rồi, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi……

== HẾT BÀI ==

Vắng em chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay,Vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ giăng đầy,Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài,Anh mãi yêu em trong kỷ niệm…Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa,Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn,Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng,Sao mãi đơn côi người tình ơi!…

Xem thêm:

<ĐK: >Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,Con tim khổ đau đã héo mòn rồi,Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,Chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp,Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *