Chơi Lệnh Trong Đế Chế Bị Save Game

Chắc hẳn bạn đã biết những lệnh đế chế, nhưng mà khi chơi lệnh vào đế chế bị save game với out ra rất cực nhọc hiểu. Bài viết sau sẽ phân tích do sao cheat aoe bị save game cùng hướng xử lý.

Chơi lệnh trong đế chế bị Save Game

Ngay sau thời điểm ấn phím Enter để xong câu lệnh, bạn sẽ bị bật ra khỏi game cùng với thống báo Save Game. Cảm hứng rất thông và thiếu hiểu biết vì sao nghịch lệnh trong nhằm chế mà lại bị Save Game nặng nề hiể như vậy.