CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống thực vật dụng :

- thâm nhập vào các thành phần kết cấu nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và những cơ quan

- nhân tố khoáng thâm nhập vào quy trình điều chỉnh quá trình trao thay đổi chất, các vận động sinh lí vào cây:

+ chuyển đổi các đặc tính lý hóa của các chất keo dán nguyên sinh

+ Hoạt hóa enzim, làm cho tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây

- Tăng tính phòng chống chịu cho cây xanh đối với những điều kiện vô ích của môi trường.

Bạn đang xem: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

- hiện tượng thiếu các nguyên tố bổ dưỡng thường được biểu hiện thành đều dấu hiệu color đặc trưng trên lá.

- các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên những chất sống và điều huyết các vận động sống của cây.

DINH DƯỠNG NITO Ở THỰC VẬT

1. Phương châm của Nito:

- Tham gia cấu trúc nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …

- Tham gia điều tiết các quá trình trao đổi hóa học và trạng thái ngậm nước của tế bào tác động đến nút độ hoạt động của tế bào.

2. Thừa trình nhất quán Nito sống thực vật:

- quy trình khử nitrat.

- thừa trình đồng bộ NH4+ mô thực vật.

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT trong CÂY

1. Loại mạch gỗ (Xylem):

- Cấu tạo: có quản bào với mạch ống (những tế bào chết) nối kế tiếp nhau sinh sản thành những ống dài.

- Thành phần: Nước và các chất khoáng tổng hợp trong nước.

- Chiều vận chuyển: Rễ -> Lá.

- Cơ chế: nhờ vào 3 động lực:

+ Động lực dưới

+ Động lực trung gian

+ Động lực trên

2. Dòng mạch rây (Phloem):

- Cấu tạo: có ống rây với tế bào kèm (tế bào sống).

- Thành phần: các chất hữu cơ và 1 số ít ion khoáng.

- Chiều vận chuyển: Lá → nơi áp dụng (thân, rễ) và chỗ dự trữ (củ, quả, hạt).

- Cơ chế: Khuếch tán nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa thân lá (áp suất cao) cùng với cơ quan áp dụng hoặc cơ quan dự trữ (áp suất rẻ hơn).

Xem thêm:

QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

- Quang hợp là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng phương diện trời đã có diệp lục hấp thụ nhằm tổng vừa lòng cacbonhidrat với giải phóng ôxi từ bỏ khí cacbonic và nước.

- Phương trình tổng quát của quang quẻ hợp:

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

- sứ mệnh của quang hợp:

+ thành phầm quang hòa hợp là nguồn chất hữu cơ làm cho thức nạp năng lượng cho đông đảo sinh vật, là nguyên vật liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người.

+ cung ứng năng lượng để gia hạn hoạt cồn sống của sinh giới.

+ Điều hoà ko khí: giải tỏa oxi cùng hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính).

THOÁT HƠI NƯỚC

1. Thoát qua khí khổng:

- tốc độ lớn

- Điều chỉnh bằng phương pháp đóng mở khí khổng

- Cơ chế:

+ lúc no nước, thành mỏng mảnh của tế bào khí khổng căng ra khiến cho thành dày cong theo -> khí khổng mở ra.

+ khi mất nước, thành mỏng tanh hết căng với thành dày chạng thẳng -> khí khổng đóng lại.

2. Bay cutin bên trên biểu suy bì lá:

- gia tốc nhỏ

- ko được điều chỉnh

- Cơ chế:

+ tương đối nước khuếch tán từ khoảng gian bào của giết thịt lá qua lớp cutin nhằm ra ngoài.

+ Lớp cutin càng dày thì sự khuếch tán qua cutin càng nhỏ dại và ngược lại.

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Định nghĩa:

- thở ở thực đồ là quá trình đổi khác năng lượng của tế bào sống, trong số ấy các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành CO2 với nước, đôi khi giải phóng năng lượng, 1 phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.

2. Phương trình tổng quát:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

3. Sứ mệnh của thở đối với khung hình thực vật:

- năng lượng được thải ra sinh sống dạng nhiệt cần thiết để gia hạn nhiệt độ dễ dàng cho các chuyển động sống của cơ thể.

- tích điện được tích luỹ trong ATP được sử dụng để:vận chuyển vật hóa học trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, thay thế những hư hại của tế bào …

4. Tuyến phố hô hấp sinh hoạt thực vật:

- Phân giải né khí

- Phân giải hiếu khí

5. Hô hấp sáng:

- Là quy trình hấp thụ oxi cùng giải phóng CO2 ngoại trừ sáng, xảy ra đồng thời với quang đãng hợp.

- hô hấp sáng tạo lãng phí sản phẩm quang hợp.

HẤP THỤ ION KHOÁNG

- những ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế:

Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo lý lẽ thụ động (đi từ nơi tất cả nồng độ cự phách nơi bao gồm nồng độ thấp)Cơ chế công ty động: một số trong những ion khoáng cơ mà cây mong muốn cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, đột nhập vào rễ theo hiệ tượng chủ động, đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng.

HẤP THỤ NƯỚC

- Sự đột nhập của nước từ khu đất vào tế bào lông hút theo phương pháp thụ rượu cồn (cơ chế thẩm thấu): nước dịch rời từ môi trường xung quanh nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước)

- Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là vì 2 nguyên nhân:

Quá trình thoát hơi nước ngơi nghỉ lá nhập vai trò như dòng bơm hútNồng độ những chất rã cao do được hiện ra trong quá trình chuyển hoá vật chất