Bài giảng môn Vận tải và bảo hiểm hàng hóa ngoại thương có nội dung gồm 2 phần. Phần 1 – Vận tải hàng hóa ngoại thương gồm 5 chương, trình bày về vận tải hàng hóa bằng đường biển, vận tải hàng hóa bằng container, vận tải hàng hóa đa phương thức, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Phần 2 trình bày về bảo hiểm hàng hóa ngoại thương vận tải bằng đường biển.

Đang xem: Giáo trình logistics và vận tải quốc tế

*

BÀI GIẢNG MÔNVẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA NGOẠI THƢƠNG GIẢNG VIÊN: ThS. Mai Thị Linh Bộ môn: Kinh doanh thƣơng mạiKhoa Kinh tế – Trƣờng ĐH Nha Trang VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA NGOẠI THƢƠNGPHẦN 1: VẬN TẢI HÀNG HÓA NGOẠI THƢƠNGChƣơng 1: Vận tải hàng hóa bằng đƣờng biểnChƣơng 2: Vận tải hàng hóa bằng containerChƣơng 3: Vận tải hàng hóa đa phƣơng thứcChƣơng 4: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằngđƣờng biểnChƣơng 5: Vận tải hàng hóa bằng đƣờng hàng khôngPHẦN 2: BẢO HIỂM HÀNG HÓA NGOẠITHƢƠNG VẬN TẢI BẰNG ĐƢỜNG BIỂN Tài liệu tham khảo1. Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, GS.TS. Hoàng Văn Châu (chủ biên), NXB Thông tin và truyền thông, 2009.2. Vận tải quốc tế-bảo hiểm vận tải quốc tế, TS Triệu Hồng Cẩm, Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn-2006.3. Vận tải-Giao nhận quốc tế và Bảo hiểm hàng hải, Dƣơng Hữu Hạnh, Nhà xuất bản thống kê-2005.4. Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh, Bộ môn Vận tải – Bảo hiểm Trƣờng ĐH Ngoại Thƣơng, NXB Lao động xã hội, 2006.5. Bảo hiểm hàng hải, TS. Hồ Thủy Tiên Bảo, Nhà xuất bản tài chính Hồ Chí Minh-2007. Tài liệu tham khảo• Nguồn luật:+ Luật hàng hải Việt Nam 2005+Luật bảo hiểm hàng hải hải Anh 1906 (MIA 1906)+Các Công ƣớc quốc tế về vận tải đƣờng biển, đƣờng hàng không+Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đƣờng biển –QTC 1990.+ICC 1982+ICC 2009 Tài liệu tham khảo• Các trang web:+www.vietnamshipper.com.vn+www.vsa.org.vn+www.viffas.org.vn+www.vpa.org.vn+www.bimco.co.uk+www.untad.org+www.vinamarine.gov.vn+www.baoviet.com.vn• Các tạp chí:+Tạp chí hàng hải+Tạp chí của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam. Chƣơng 1: Vận tải hàng hóa bằng đƣờng biểnCác nội dung chính:1.

Xem thêm: Bảng Giá Xe Giường Nằm Thaco Mobihome 120Sl 38 Giường, Xe Giường Nằm Thaco Mobihome 120Sl 38 Giường

Xem thêm:

Tìm hiểu về Logistics và vận tải hàng hóa trong ngoại thƣơng2. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của vận tải ngoại thƣơng.3. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của phƣơng thức vận tải biển.4. Các phƣơng thức thuê tàu.1.Logistics và vận tải hàng hóa trong ngoại thƣơng Ban đầu Logistics là: “nghệ thuật bố trí và di chuyển quân”. Cuối thế kỷ XX Logistics được ghi nhận như một chức năng kinh tế chủ yếu Ngày này, Logisics được phát triển rất nhanh chóng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tại nhiều quốc gia. Logistics và vận tải hàng hóa trong ngoại thƣơng Các khái niệmLogistic là hoạt động Logistics là quá trình lập kếquản lý quá trình vận hoạch, tổ chức thực hiện vàchuyển và lƣu kho của: kiểm soát quá trình lƣu“nguyên vật liệu đi vào chuyển, dự trữ hàng hóa,xí nghiệp; Hàng hóa, dịch vụ về những thông tinbán thành phẩm trong liên quan từ điểm xuất phátquá trình sản xuất; Sản đầu tiên đến nơi tiêu thụphẩm cuối cùng đi ra cuối cùng sao cho hiệu quảkhỏi xí nghiệp” và phù hợp với yêu cầu của khách hàngĐặc điểm của logistics. 2 1 3 Logistics là Logistics liên Logistics tồn một quá quan đến tất cả tại ở cả hai cấp nguồn tài độ: hoạch định trình nguyên/ Các và tổ chức. yếu tố đầu vào.Các giai đoạn phát triển Logistics Inbound & Outbound, Operation Logistics Quản trị dây chuyền cung ứng Outbound & Inbound Logistics Hệ thống logistics Outbound Logistics Phân phối vật chất Vai trò của logistics Đối với nền kinh tế Đối với doanh nghiệp quốc dân Giải quyết cả đầu ra lẫn Tác động tới và đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu chịu tác động bởi quả các hoạt động kinh tế khác . Giảm chi phí, tăng khả năng cạnh trạnh cho Vai trò doanh nghiệpLogistics là mối liênkết kinh tế xuyênsuốt gần nhƣ toàn bộ Hỗ trợ đắc lực cho hoạtquá trình sản xuất, động marketinglƣu thông và phânphối hàng hóa. Phân loại logisticsa)Phân loại theo hình thức 1PL 2PL 5PL Gồm 5 loại 3PL 4PLb) Phân loại theo quá trình Logistics Logistics Logistics đầu vào đầu ra ngƣợcInbound logistics Outbound logistics Reverse logistic Nội dung của Logistics Nhà quản trị logistics hợp nhất1.Vận tải2.Dự trữ3.Bộ phận sửachữa dự phòng4.Nhân sự vàđào tạo Quá trình5. Các tài liệu kỹ Đầu ra chuyển đổithuật6. Thiết bị hỗtrợ và kiểm tra.7. Cơ sở vật chất Chuỗi cung ứngKhái niệmMột chuỗi cung ứng là một mạng lƣới, (có thể lựa chọn) về phƣơng tiện và phân phối để thực hiện các chức năng thu mua nguyên,phụ liệu…chuyển hóa chúng thành sản phẩm trung gian và cuối cùng, rồi phân phối sản phẩm đó tới khách hàng.Quản lý chuỗi cung ứngCấu trúc chuỗi cung ứng Doanh nghiệp sản xuất 3 yếu tố Nhà cung cấp Khách hàngCác thành phần của chuỗi cung ứng Sản xuất Vận chuyển 5 Thông tin thành phần Tồn kho cơ bản Định vị Phân loại chi phí logisticsPhƣơng pháp phân loại theo nội dung tác CP liên quannghiệp Logistics và mô đến dịch vụ hình của Lampert. khách hàng CP liên quan CP liên quan tới đến dự trữ vận tải CP liên quan CP liên quan đến đến quản lý kho sản xuất CP liên quan tới giải quyết đơn hàng và thông tin Nội dung chính của các loại chi phí chính trong logisticsChi phí vận chuyển thu mua hàng: Các chiphí vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩmhoặc hàng hóa phải chịu.Chi phí vận chuyển đến kho.Chi phí vận chuyển bán hàng.Chi phí lƣu kho sản phẩm.Chi phí làm hàng.Chi phí quản lý Logistics.Lãi suất hàng dự trữ, hàng tồn kho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *