Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Bạn lưu ý với Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải này thông thường các bạn sẽ loại trừ ra hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải đường hàng không vì nó yêu cầu vốn nên đến 100 tỷ.

Đang xem: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

– Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tầu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác;
– Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức).
– Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.
– Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa;
– Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng;

Xem thêm:

– Làm thủ tục cho tầu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu;
– Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu;

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Xem thêm: Đặt Vé Xe Ô Tô Khách Bình Dương Đi Đồng Tháp Giường Nằm Lịch Trực Tuyến Mỗi Ngày

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *