Dưới đây là một số thông tin về dự kiến mức thu Học phí Đại học giao thông vận tải Hà Nội 2019 – 2020 giúp các thí sinh lựa chon trường dễ dàng.

Đang xem: Học phí đại học giao thông vận tải hà nội

*
*

Mức học phí năm học 2019 – 2020 của trường Đại học Giao thông vận tải là bao nhiêu?

Dự kiến mức thu Học phí Đại học giao thông vận tải Hà Nội 2019 – 2020 sẽ tăng nhẹ theo lộ trình tăng học phí hàng năm tùy từng ngành và chuyên ngành mà trường và nhà nước đã ban hành.

Dự kiến mức thu Học phí Đại học giao thông vận tải Hà Nội 2019 – 2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm nay sẽ tăng nhẹ so với mức thu cũ: Theo quy định về học phí của Chính phủ (năm 2017: Khối kỹ thuật 245.000đ/tín chỉ; Khối Kinh tế 208.000đ/1tín chỉ).

Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim.

Xem thêm:

Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn.

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

Mục tiêu của Trường Đại học Giao thông vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập Quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Xem thêm:

* Trên đây là một số thông tin dự kiến về mức thu Học phí Đại học giao thông vận tải Hà Nội 2019 – 2020 mời bạn đọc xem và có thể tham khảo thêm một số thông tin các trường đại học khác dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *