Nội Quy

Website pacmanx là sân chơi giải trí cho người yêu công nghệ và kiến thức. Là nơi đem về những hiểu biết, đa số tin tức mới nhất về technology điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những chiến thắng kỹ thuật mới nhất. Để kiêng những hiểu nhầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến thiết yếu trị.
Không bàn sự việc liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm vị trí trao đổi giao thương các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài bác phải bao gồm nguồn dẫn nếu không hẳn là biến đổi của bạn..