Thu Phí Sử Dụng Đường Bộ

Giảm 30% tầm giá sử dụng đường đi bộ đến hết 2020 với ô tô chsinh hoạt khách

Mới phía trên, Sở Tài chủ yếu sẽ ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC phương tiện nấc thu, nộp phí thực hiện đường đi bộ.

Bạn đang xem: Thu phí sử dụng đường bộ


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 74/2020/TT-BTC

TPhường. hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP. PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Phí cùng lệ tổn phí ngày 25 tháng11 năm 2015;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 mon 7 năm 2017 của nhà nước chế độ tính năng, trách nhiệm, quyền hạncùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Thực hiện nay Chỉ thị số 11/CT-TTgngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng tá Chính phủ về những nhiệm vụ, phương án cấpbách tháo gỡ trở ngại mang lại thêm vào sale, bảo đảm an sinh làng hội ứng phó vớidịch Covid-19;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng VụChính sách thuế;

Bộ trưởng Sở Tài bao gồm ban hànhThông bốn khí cụ mức thu, nộp chi phí áp dụng đường đi bộ.

Điều 1. Mức thu,nộp giá tiền áp dụng đường bộ

Xe ô tô kinh doanh vận tải của doanhnghiệp marketing vận tải đường bộ, hợp tác và ký kết làng sale vận tải đường bộ, hộ kinh doanh vận tảinằm trong đối tượng người sử dụng chịu giá thành theo vẻ ngoài tại Điều 2 Thông bốn số 293/2016/TT-BTCngày 15 tháng 11 năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Sở Tài bao gồm biện pháp nấc thu, chế độthu, nộp, miễn, cai quản với áp dụng tầm giá sử dụng đường bộ (dưới đây Hotline là Thôngtứ số 293/2016/TT-BTC), chủ xe thực hiện nộp giá thành nhỏng sau:

1. Kể từ ngày Thông tứ này có hiệu lựcthi hành đến khi kết thúc ngày 31 mon 1hai năm 2020:

a) Xe xe hơi marketing vận tải hànhkhách (xe ô tô chngơi nghỉ fan, những dòng xe buýt vận tải đường bộ hành khách công cộng): Nộpgiá tiền bởi 70% nấc thu khí cụ tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1Biểu nấc thu tiền phí sử dụng đường bộ ban hành đương nhiên Thông bốn số293/2016/TT-BTC.

b) Xe mua, xe xe hơi chuyên dùng, xe đầukéo: Nộp giá thành bằng 90% mức thu luật pháp tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu nút thu phí sử dụng đường đi bộ ban hành kèm theoThông bốn số 293/2016/TT-BTC.

c) Trong thời hạn tất cả hiệu lực hiện hành củaThông bốn này, không nộp mức giá thực hiện đường bộ theo nút mức sử dụng trên điểm 1, điểmét vuông, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụngđường bộ ban hành đương nhiên Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

d) Trường hợp xe ô tô gửi trường đoản cú khôngmarketing vận tải thanh lịch marketing vận tải đường bộ vào thời hạn có hiệu lực củaThông bốn này thì thời gian vận dụng nấc phí tổn theo phương tiện trên Thông tứ này tínhtừ thời điểm ngày xe cộ ô tô được ghi thừa nhận trong Chương trình quản lý kiểm tra của Cục Đăngkiểm toàn nước là xe pháo xe hơi kinh doanh vận tải đường bộ.

đ) Trường hòa hợp xe pháo xe hơi đã được nộp phítheo nút mức giá điều khoản tại Thông tứ số 293/2016/TT-BTC đến khoảng tầm thời gian cóhiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này, nhà xe cộ sẽ được bù trừ số tiền tổn phí chênh lệch thân mứctổn phí theo chế độ tại Thông tứ số 293/2016/TT-BTC với tầm chi phí theo qui định tạiThông tứ này vào số phí tổn đề nghị nộp của chu kỳ tiếp sau. Đơn vị đăng kiểm chịutrách nát nhiệm tính bù trừ tiền tầm giá cho công ty xe cộ vào chu kỳ tiếp sau.

ví dụ như 1: Doanh nghiệp A bao gồm xe pháo ô tô 24số chỗ ngồi đang nộp tổn phí đến chu kỳ đăng kiểm 12 tháng (từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020mang đến ngày 31 tháng 3 năm 2021), mức giá tiền theo qui định trên Thông tứ số293/2016/TT-BTC là 270.000 đồng/mon.

Ngày đầu Tiên tháng 4 năm 2021, doanh nghiệpA sở hữu xe cộ mang lại đăng kiểm nộp tầm giá thực hiện đường bộ đến kỳ đăng kiểm tiếp sau 12mon (từ thời điểm ngày 01 tháng tư năm 2021 mang đến ngày 31 tháng 3 năm 2022). Đơn vị đăngkiểm tính và thu tiền phí sử dụng đường đi bộ nlỗi sau:

- Số mức giá cần nộp của chu kỳ tiếptheo = 270.000 đồng/mon x 12 tháng = 3.4đôi mươi.000 đồng.

- Số chi phí giá thành được bù trừ (tính chothời hạn kể từ ngày 10 mon 8 năm 20đôi mươi cho ngày 31 mon 12 năm 2020) =270.000 đồng/mon x 30% x (4 + 2/3) tháng = 378.000 đồng.

- Số chi phí doanh nghiệp cần nộp =3.4trăng tròn.000 đồng - 378.000 đồng = 3.042.000 đồng.

Xem thêm: Xe Khách Hà Nội Đi Ninh Bình, Xe Hà Nội Ninh Bình: Bảng Giá Và Lộ Trình

lấy ví dụ 2: Hợp tác buôn bản B tất cả xe cộ ô tô 24số ghế đang nộp giá thành đến chu kỳ đăng kiểm 06 mon (từ ngày 01 tháng tư năm 2020đến ngày 30 tháng 9 năm 2020).

Ngày đầu Tiên mon 10 năm 20đôi mươi, Hợp tác xãB sở hữu xe cộ mang đến đăng kiểm nộp chi phí thực hiện đường bộ đến kỳ đăng kiểm tiếp theo 06tháng (từ ngày 01 mon 10 năm 20trăng tròn đến ngày 31 mon 3 năm 2021). Đơn vị đăngkiểm tính cùng thu phí sử dụng đường đi bộ nhỏng sau:

- Số mức giá bắt buộc nộp của chu kỳ tiếptheo = (270.000 đồng/tháng x 70% x 3 tháng) + (270.000 đồng/mon x 3 tháng) =1.377.000 đồng.

- Số chi phí chi phí được bù trừ (tính chothời hạn Tính từ lúc ngày 10 tháng 8 năm 20trăng tròn mang đến ngày 30 tháng 9 năm 2020) =270.000 đồng/mon x 30% x (1 + 2/3) tháng = 135.000 đồng.

- Số tiền Hợp tác làng mạc B buộc phải nộp =1.377.000 đồng - 135.000 đồng = 1.242000 đồng.

2. Kể từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2021 trởđi, thực hiện nộp giá tiền áp dụng đường đi bộ theo nấc chi phí phép tắc tại Mục 1 Biểu mứcthu tiền phí thực hiện đường bộ phát hành đương nhiên Thông tứ số 293/2016/TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

1. Thông bốn này có hiệu lực hiện hành thi hànhTính từ lúc ngày 10 mon 8 năm 2020 cho đến khi xong ngày 31 tháng 1hai năm 20đôi mươi.

2. Các văn bản về phạm vi điều chỉnh;đối tượng người tiêu dùng Chịu đựng phí; những ngôi trường vừa lòng miễn phí, trường thích hợp không chịu phí; tín đồ nộpphí tổn cùng tổ chức thu phí; nấc thu phí; cách làm tính, nộp phí; bệnh từ bỏ thuphí; thống trị, áp dụng phí; bù trừ, trả lại giá thành đã nộp và những câu chữ khác liênquan liêu ko chính sách trên Thông tứ này tiến hành theo phương pháp Thông tư số293/2016/TT-BTC.

3. Cục Đăng kiểm VN phía dẫnnhững đơn vị chức năng đăng kiểm xe cộ cơ giới tiến hành tính, bù trừ, thu tiền phí áp dụng đường bộcho những phương tiện theo lý lẽ tại Thông tứ này.

4. Trong quy trình triển khai, nếu như cóvướng mắc ý kiến đề xuất những tổ chức, cá thể đề đạt đúng lúc về Sở Tài chính đểnghiên cứu và phân tích, giải đáp bổ sung./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Văn chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm ngay cạnh dân chúng buổi tối cao; - Tòa án quần chúng. # tối cao; - Kiểm toán bên nước; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, ban ngành thuộc Chính phủ; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - UBND các tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương; - Sngơi nghỉ Tài chính, Cục Thuế, KBNN thị trấn Hà Nội; - Công báo; - Cổng công bố năng lượng điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị nằm trong Sở Tài chính; - Cổng đọc tin điện tử Sở Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).