Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình hộp chữ nhật là những kiến thức và kỹ năng đã được học từ thời trung học. Đây là rất nhiều kiến thức đặc trưng áp dụng được trong trong thực tế đời sinh sống như tính diện tích s chiếc hộp, mẫu thùng xốp để đựng đồ,… nội dung bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ cho bạn các công thức tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không khí có 6 mặt phần nhiều là đông đảo hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối lập nhau được xem như là hai dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn sót lại gọi là mặt bên.


*

2. Phương pháp tính diện tích s hình hộp chữ nhật

– cách làm tính diện tích s xung quanh

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 phương diện đáy).

Công thức: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt dưới và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– phương pháp tính diện tích toàn phần

Công thức: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông Vietsub, 403 Forbidden

*

Ví dụ: một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều lâu năm là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của dòng thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để nắm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn xem thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm ví dụ đầy đủ, đưa ra tiết.

4. Bí quyết tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật gồm độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với những phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa search kiếm:

diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích bao phủ là gìmuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích s xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt xung quanh hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật