Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là những kiến thức quan trọng áp dụng được trong thực tiễn đời sống như tính diện tích chiếc hộp, cái thùng xốp để đựng đồ,… Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ cho bạn các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Đang xem: Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

*

2. Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Xem thêm:

*

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy và chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3

*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tham khảo bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật có ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Samsung J7 Prime, J7 Pro 2016 Đơn Giản, Chụp Màn Hình Samsung J7 Prime Như Thế Nào

*

Hy vọng rằng với những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích xung quanh hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt xung quanh hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *