Tình Hình Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Năm 2017

You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Tình hình xuất nhập khẩu của việt nam năm 2017


Thống kê Hải quan Giới thiệu Phương pháp thống kê lại Công cha lên tiếng Số liệu những thống kê Phân tích Hướng dẫn
Untitled 1

I. Tổng quan lại

Theo số liệu sơ cỗ của Tổng cục Hải quan liêu,tổng kim ngạch ốp xuất nhập khẩu toàn quốc trong thời điểm tháng 12/2017 đạt 39,54 tỷ USD, tăng 0,4% đối với tháng trước. Trong số đó, xuất khẩu đạt 19,65 tỷ USD, bớt 1,7% cùng nhập khẩu đạt 19,89 tỷ USD, tăng 2,5% so với mon trước.

Biểu đồ vật 1: Kyên ngạch men xuất khẩu, nhập vào, cán cân tmùi hương mại hàng hóa của cả nước quá trình 2005-2017

*

Tính đến khi xong 12 tháng/2017, tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu hàng hoá của toàn nước đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21%, tương ứng tăng 73,74 tỷ USD so với năm 2016; trong những số đó tổng trị giá bán xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2%, tướng mạo ứng tăng 37,44 tỷ USD, và tổng trị giá chỉ nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 21%, khớp ứng tăng 36,3 tỷ USD so với năm 2016..

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối công ty tất cả vốn chi tiêu nước ngoài (FDI) hồi tháng 12 đạt 25,39 tỷ USD, bớt 2,9% đối với tháng trước, thông qua đó chuyển kim ngạch men xuất nhập vào của khối hận này năm 2017 lên 278,56 tỷ USD, tăng 23,1%, khớp ứng tăng 52,25 tỷ USD so với năm kia.

Cụ thể, trong vào tháng 12/2017 xuất khẩu khẩu của công ty FDI đạt 13,68 tỷ USD, sút 5,8%, tương ứng bớt 845 triệu USD đối với tháng trước, qua đó đưa klặng ngạch xuất khẩu của kăn năn này năm 2017 lên 152,19 tỷ USD, tăng 22,9%, khớp ứng tăng 28,31 tỷ USD đối với năm trước.

Nhập khẩu đạt 11,7 tỷ USD, tăng 0,7%, đối với tháng trước, thông qua đó gửi kyên ổn ngạch men nhập vào của kăn năn này năm 2017 đạt 126,37 tỷ USD, tăng 23,4%, tương ứng tăng 23,94 tỷ USD đối với thời gian trước.

Cán cân nặng thương mại: Trong tháng 12/2017 toàn quốc nhập hết sức 233 triệu USD, qua đó chuyển cán cân nặng tmùi hương mại hàng hóa cả nước năm 2017thặng dư 2,91 tỷ USD.

Khối doanh nghiệp lớn FDI trong thời điểm tháng 12/2017 xuất khôn cùng 1,98 tỷ USD, đưa cán cân nặng tmùi hương mại của kân hận này năm 2017 thặng dư đến 25,81 tỷ USD, trong những lúc khối doanh nghiệp trong nước rạm hụt là 22,9 tỷ USD.

thị phần xuất nhập vào hàng hóa:

Năm 2017, toàn nước có trên 200 đối tác thương mại mọi thế giới, trong các số ấy tất cả 28 thị trường xuất khẩu và 23 Thị Trường nhập khẩu đạt kim ngạch ốp trên 1 tỷ USD.

Tổng trị giá hội đàm hàng hóa của cả nước với châu Á năm 2017 đạt 294,78 tỷ USD, tăng tới 25,7% đối với thời gian trước cùng là chchâu âu chỉ chiếm tỷ trọng tối đa (67%) trong tổng kyên ổn ngạch men xuất nhập khẩu toàn nước.

Tiếp theo là xuất nhập khẩu giữa Việt Nam cùng với các nước châu Mỹ với kim ngạch ốp gần 68 tỷ USD, tăng 9,9% đối với năm ngoái.

Kyên ổn ngạch ốp xuất nhập vào của toàn quốc với châu Âu đạt 57,9 tỷ USD, tăng 12,8%; châu Đại Dương đạt 7,76 tỷ USD, tăng 24,3% cùng châu Phi là 6,69 tỷ USD, tăng 24,8%.

Klặng ngạch men, tỷ trọng và tốc độ tăng giảm xuất khẩu, nhập vào theo chchâu âu cùng nước/Khu Vực Thị Trường chủ yếu năm 2017

Thị trường

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Kyên ngạch men (Triệu USD)

Tỷ trọng

(%)

 So cùng với năm năm 2016 (%)

Kim ngạch (Triệu USD)

 Tỷ trọng

(%)

 So với năm 2016 (%)

Châu Á

111.950

52,3

31,3

 172.831

81,9

22,3

- ASEAN

21.510

10,1

23,9

 28.021

13,3

16,4

- China

35.463

16,6

61,5

 58.229

27,6

16,4

- nước Nhật

16.841

7,9

14,8

 16.592

7,9

10,1

- Hàn Quốc

14.823

6,9

30,0

 46.734

22,1

45,3

Châu Mỹ

52.332

24,5

10,5

15.644

7,4

7,9

- Hoa Kỳ

41.608

19,4

8,2

9.203

4,4

5,8

Châu Âu

43.002

20,1

13,7

14.917

7,1

10,4

- EU(28)

38.281

17,9

12,7

 12.098

5,7

8,6

Châu Phi

2.670

1,2

-2,1

4.017

1,9

52,5

Châu Đại Dương

4.066

1,9

20,0

3.694

1,8

29,4

Tổng

214.019

100,0

21,2

 211.104

100,0

20,8

Trung Hoa thường xuyên là công ty đối tác thương mại lớn nhất của nước ta trong thời hạn 2017 với tổng kyên ổn ngạch ốp thương mại song pmùi hương đạt gần 93,7 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Nước Hàn đã quá qua Hoa Kỳ vượt qua đổi thay công ty đối tác thương mại sản phẩm & hàng hóa lớn thứ 2 của VN, chỉ với sau thị trường China. Xuất nhập vào hàng hóa giữa toàn quốc và Hàn Quốc đạt mức gần 61,6 tỷ tăng 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Thị trường Hoa Kỳ đạt 50,8 tỷ USD, Thị trường ASEAN đạt hơn 49,5 tỷ USD và Thị trường EU (28 nước) đạt 45,11 tỷ USD với tầm tăng theo thứ tự là: 7,8; 19,6% và 11,7%... Riêng cùng với Thị Phần Ấn Độ có vận tốc tăng nhanh 40,5% cùng với tổng kyên ngạch men xuất nhập khẩu là 7,63 tỷ USD.

II. Một số team hàngxuất khẩu chính

Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa trong thời gian 2017 cùng với 29 đội sản phẩm tất cả klặng ngạch ốp bên trên 1 tỷ USD với kyên ngạch ốp 195,93 tỷ USD, chỉ chiếm 91,5% tổng kyên ngạch ốp xuất khẩu của cả nước. Trong đó, gồm tới 5 team hàng đạt kyên ổn ngạch men trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các một số loại với linh kiện; mặt hàng dệt may; máy vi tính, thành phầm năng lượng điện tử với linch kiện; giầy dép những loại, đồ đạc trang bị chế độ cùng phú tùng.

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu 10 team sản phẩm lớn số 1 năm 2017 đối với năm 2016

*

Điện thoại những nhiều loại cùng linch kiện:Xuất khẩutháng 12/2017 đạt trị giá 3,9 tỷ USD, sút 15,2% đối với mon trước. Qua kia, chuyển klặng ngạch ốp xuất khẩu team mặt hàng này năm  2017 lên45,27 tỷ USD, tăng 31,9% so với thời gian trước.

Các Thị Phần thiết yếu nhập vào điện thoại cảm ứng thông minh các loại với linh phụ kiện từ bỏ VN vào 12 tháng 2017 là: thị phần EU (28) đạt klặng ngạch xuất khẩu 11,96 tỷ USD, tăng 6,4%; Trung Quốc cùng với 7,15 tỷ USD, tăng sát 8 lần; Thị Phần Nước Hàn đạt 3,97 tỷ USD, tăng 45,4%; UAE đạt 3,89 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm trước.

Hàng dệt may:Xuất khẩu hàng dệt may vào tháng 12/2017 đạt 2,48 tỷ USD, tăng 14,4% so với mon trước, thông qua đó nâng trị giá bán xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong 12 tháng 2017 lên26,04 tỷ USD, tăng 9,3%đối với năm 2016.

 Trong đó: Xuất khẩu lịch sự Hoa Kỳ đạt 12,28 tỷ USD, tăng 7,3%; lịch sự EU(28) đạt 3,79 tỷ USD, tăng 6,3%; sang nước Nhật đạt 3,11 tỷ USD, tăng 7,3%; sang trọng Nước Hàn đạt 2,64 tỷ USD, tăng 15,8% đối với năm ngoái.

Máy vi tính, thành phầm điện tử cùng linc kiện:Xuất khẩu nhóm sản phẩm này trong thời điểm tháng đạt 2,26 tỷ USD, bớt 13,7% so với tháng trước. Qua kia, nâng trị giá bán xuất khẩu team hàng này trong 12 tháng 2017 lên 25,94 tỷ USD, đẩy mạnh 36,8%đối với năm năm nhâm thìn.

Các Thị Trường bao gồm nhập vào sản phẩm công nghệ vi tính, thành phầm năng lượng điện tử cùng linh kiện trường đoản cú Việt Nam trong 12 mon 2017 là: Trung Quốc: 6,86 tỷ USD, tăng mạnh 69%; Thị Trường EU: 4,61 tỷ USD, tăng 20,5%; Hoa Kỳ: 3,44 tỷ USD, tăng 18,7% đối với năm kia.

Giầy dnghiền các loại: Xuất khẩu giầy dnghiền các nhiều loại trong tháng 12/2017 đạt 1,47 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước. Qua đó, gửi kyên ngạch ốp xuất khẩu nhóm thường niên 2017đạt 14,65 tỷ USD, tăng 12,7% đối với năm trước.

Trong năm 2017 giầy dnghiền những một số loại đa phần được xuất khẩu đến những thị trường: Hoa Kỳ với 5,11 tỷ USD, tăng 14,1%; Thị phần EU (28 nước) đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,2%, thị trường Trung Quốc 1,14 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm trước.

Máy móc, máy công cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu team mặt hàng này hồi tháng đạt 1,14 tỷ USD, sút 5% so với năm kia, thông qua đó chuyển kim ngạch men xuất khẩu đội mặt hàng này năm 2017 đạt 12,77 tỷ USD, tăng 28% đối với năm ngoái.

Máy móc, máy, hình thức, phụ tùng khác năm 2017 đa phần được xuất khẩu qua những thị trường: Hoa kỳ cùng với 2,43 tỷ USD, tăng 14,1%; nước Nhật với cùng 1,72 tỷ USD, tăng 9,9%; EU(28) với một,87 tỷ USD, tăng 44,6% đối với năm ngoái.

Xem thêm: Mua Bán Xe Ô Tô Giá 400 Triệu Tốt Nhất Việt Nam, 400 Triệu Đồng Mua Xe Ôtô Cũ Nào Vừa Đẹp Vừa Bền

Hàng thủy sản: Xuất khẩu sản phẩm tdiệt sản vào thời điểm tháng đạt 741 triệu USD, sút 3,6% so với tháng trước. Tính đến khi kết thúc Tháng 12/2017, cả nước sẽ xuất khẩu 8,32 tỷ USD hàng tbỏ sản, tăng 18% đối với năm ngoái.

Các thị phần chính nhập khẩu hàng tbỏ sản của đất nước hình chữ S năm 2017  gồm những: EU đạt 1,46 tỷ USD, tăng 22,1%; Hoa Kỳ đạt 1,41 tỷ USD, giảm 1,9%; Nhật Bản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,6%; Trung Hoa đạt 1,1 tỷ USD, tăng 59,4%... đối với năm kia.

Gỗ cùng thành phầm trường đoản cú gỗ: Xuất khẩu nhóm sản phẩm này vào thời điểm tháng 12/2017 đạt 756 triệu USD, tăng 8,8% đối với tháng trước, thông qua đó gửi kyên ổn ngạch men xuất khẩu đội hàng này năm 2017 đạt 7,66 tỷ USD, tăng 10% đối với thời gian trước.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm mộc từ bỏ cả nước năm 2017hầu hết gồm: Hoa Kỳ với 3,27 tỷ USD, tăng 15,7%; Trung Hoa với cùng 1,07 tỷ USD, tăng 5%; nước Nhật với một,02 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm ngoái.

Phương nhân thể vận tải và prúc tùng: Xuất khẩu đội hàng này vào tháng 12/2017 đạt 627 triệu USD, tăng 6,4% so với mon trước. Qua đó, chuyển kyên ổn ngạch men xuất khẩu đội mặt hàng này năm 2017 đạt 6,99 tỷ USD, tăng 15,4% đối với năm ngoái.

Các Thị Phần nhập vào phương tiện vận tải với phú tùng tự VN năm 2017chủ yếu gồm: Nhật Bản cùng với 2,18 tỷ USD, tăng 13,9%; Hoa Kỳ với cùng một,18 tỷ USD, tăng 48,4%, Đất Nước Thái Lan cùng với 332 triệu USD, tăng 3,9% đối với năm ngoái.

Xơ sợ dệt những loại: Xuất khẩu nhóm hàng này trong thời điểm tháng đạt 122 ngàn tấn, trị giá 327 triệu USD, tăng 1,3% về lượng cùng tăng 1,7% về trị giá chỉ đối với mon trước. Qua đó, đưa kyên ngạch ốp xuất khẩu team sản phẩm này năm 2017 đạt 1,35 triệu tấn, trị giá bán 3,59 tỷ USD, tăng 15,6% về lượng với 22,7% về trị giá so với năm ngoái.

Các Thị trường nhập vào xơ sợ dệt các các loại từ toàn nước năm 2017 hầu hết gồm: Trung Hoa đạt 2,04 tỷ USD, tăng 23,7%; Hàn Quốc đạt 319 triệu USD, tăng trăng tròn,5%; Thổ Nhĩ kỳ đạt 159 triệu USD, sút 1,7% so với năm trước…

Hạt điều: Xuất khẩu phân tử điều trong thời điểm tháng đạt 308 triệu USD, bớt 5,3% so với tháng trước. Trong cả năm 2017, xuất khẩu team hàng này đạt mức gần 3,52 tỷ USD tăng 23,8% đối với thời gian trước.

Các thị phần nhập khẩu hàng phân tử điều từ đất nước hình chữ S năm 2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với kyên ngạch ốp đạt 1,22 tỷ USD tăng 25,7% so với năm năm 2016. Tiếp theo là EU đạt rộng 1 tỷ USD, tăng 32,3%; Hà Lan đạt 542 triệu USD, tăng 41,6%; Trung Quốc đạt 469 triệu USD, tăng 11,2% đối với năm năm nhâm thìn.

Hàng rau củ quả: Xuất khẩu mặt hàng rau củ trái hồi tháng đạt 324 triệu USD, tăng 3,8% đối với tháng trước. Trong 12 tháng/2017, xuất khẩu nhóm mặt hàng này đạt 3,5 tỷ USD tăng 42,5% so với năm ngoái.

Các Thị phần nhập vào sản phẩm rau quả tự VN năm 2017 chủ yếu gồm: China cùng với kim ngạch đạt 2,65 tỷ USD tăng nhanh 52,4% so với năm 2016; Tiếp theo là Nhật Bản đạt 127 triệu USD, tăng 69,3%; Hoa Kỳ đạt 102 triệu USD, tăng đôi mươi,9% đối với năm năm nhâm thìn.

III. Một số nhóm sản phẩm nhập vào chính

Nhập khẩu năm 2017 gồm 33 nhóm mặt hàng đạt bên trên 1 tỷ USD, chiếm 88,7% vào tổng kyên ổn ngạch ốp nhập khẩu của toàn nước. Trong đó hai đội mặt hàng lắp thêm vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử cùng linh phụ kiện cùng nhóm hàng điện thoại cảm ứng các các loại với linh kiện chiếm phần trên 25,6% tổng klặng ngạch ốp nhập vào sản phẩm & hàng hóa của tất cả nước; tiếp sau là máy móc, đồ vật, biện pháp, prúc tùng không giống chỉ chiếm bên trên 16%; …

Biểu đồ gia dụng 3: 10 nhóm mặt hàng gồm klặng ngạch men nhập vào lớn nhất năm 2017 so với năm 2016

 

*

Máy vi tính, thành phầm điện tử với linc kiện: Kyên ngạch men nhập khẩu thứ vi tính thành phầm điện tử cùng linh kiện Tháng 12/2017 đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 5,9% đối với tháng trước. Qua đó, gửi kyên ổn ngạch ốp nhập khẩu đội sản phẩm này năm 2017 đạt 37,71 tỷ USD, tăng 35,2% đối với năm năm 2016.

Các Thị trường cung ứng team hàng này mang đến VN năm 2017 đa phần gồm: thị trường Nước Hàn với klặng ngạch 15,33 tỷ USD, tăng 76,7% so với năm trước; đứng thứ 2 là Thị Phần China với 7,06 tỷ USD, tăng 19%; Thị Trường Đài Loan với 3,94 tỷ USD, tăng 24,6%...

Máy móc, thiết bị, hình thức prúc tùng khác:Nhập khẩu team mặt hàng này vào tháng đạt 2,94 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Qua kia, gửi kyên ngạch men nhập vào đội mặt hàng này năm 2017 đạt 33,67 tỷ USD, tăng 18% đối với năm trước.

Các Thị Trường cung cấp máy móc, sản phẩm công nghệ, công cụ, phú tùng không giống đến toàn nước năm 2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc cùng với 10,87 tỷ USD, tăng 16,8%; Nước Hàn với 8,63 tỷ USD, tăng 46,6%; nước Nhật với 4,26 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm trước; …

Điện thoại những loại và linc kiện: Nhập khẩu team sản phẩm này trong thời điểm tháng 12/2017 đạt 1,86 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch ốp nhập vào team mặt hàng này 12 tháng /2017 đạt 16,34 tỷ USD, tăng 54,8% đối với năm ngoái.

Các Thị trường hỗ trợ điện thoại cảm ứng những nhiều loại cùng linh phụ kiện đến Việt nam năm 2017 chủ yếu gồm: Trung Hoa cùng với 8,75 tỷ USD, tăng 42,4%; Nước Hàn với 6,18 tỷ USD, tăng 72,6% so với năm kia.

Vải những loại:Nhập khẩu đội hàng này trong tháng đạt 1,02 tỷ USD, bớt 6% đối với mon trước. Qua đó gửi kyên ổn ngạch ốp xuất khẩu đội hàng này năm 2017 đạt 11,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước.

Các Thị Trường cung ứng vải các loại mang lại toàn nước năm 2017 đa số gồm: Trung Quốc với 6,08 tỷ USD, tăng 11,5%; Nước Hàn với 2,04 tỷ USD, tăng 4,2%; Đài Loan với một,57 tỷ USD, tăng 4,2% đối với năm trước; …

Sắt thép các loại:Kyên ngạch nhập vào sắt thnghiền những loại trong tháng 12/2017 đạt mức gần 1,11 triệu tấn, trị giá bán 752 triệu USD; bớt 6,9% về lượng cùng sút 5% về trị giá bán đối với mon trước. Qua đó, gửi lượng Fe thxay nhập vào năm 2017 đạt 14,99 triệu tấn, trị giá bán 9,01 tỷ USD, sút 17,4% về lượng, tuy vậy tăng 13,5% về trị giá bán đối với thời gian trước.

Các thị trường cung ứng Fe thép các loại mang lại Việt Nam năm 2017 hầu hết gồm: Thị trường China với 4,1 tỷ USD, giảm 6,2%; nước Nhật với cùng một,37 tỷ USD, tăng đôi mươi,8%; Nước Hàn 1,16 tỷ USD, tăng 15,3% đối với năm 2016

Chất dẻo nguyên liệu: Nhập khẩu hóa học dẻo nguyên vật liệu mon 12/2017 đạt 428 ngàn tấn, trị giá 662 triệu USD, tăng 4% về lượng cùng tăng 2,8% về trị giá chỉ so với mon trước. Qua kia, gửi lượng nhập khẩu team mặt hàng này năm 2017 đạt 4,91 triệu tấn, trị giá 7,32 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng với tăng 16,8% về trị giá so với thời gian trước.

Các Thị phần hỗ trợ chất dẻo vật liệu đến VN năm 2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc với 1,43 tỷ USD, tăng 19,3%; UAE đạt 1,1 tỷ USD, tăng 8,2%; Đài Loan 1,06 tỷ USD, tăng 12,1%; …

Nguyên ổn phú liệu dệt, may, da, giầy: Nhập khẩu nhóm mặt hàng vào thời điểm tháng đạt 416 triệu USD, bớt 9,1% đối với tháng trước, qua đó chuyển klặng ngạch nhập khẩu team hàng này năm 2017 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 7,1% đối với năm trước

Các thị phần hỗ trợ nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy mang lại Việt Nam năm 2017 đa số gồm: Trung Hoa với 2,05 tỷ USD, tăng 9,7%; Hàn Quốc với 753 triệu USD, sút 4,7%; Đài Loan với 483 triệu USD, tăng 3% đối với năm trước; …

Xăng dầu những loại:Trong mon toàn quốc nhập vào 1,25 triệu tấn xăng dầu những nhiều loại, trị giá 758 triệu USD, tăng 7,3% về lượng với tăng 9,5% về trị giá chỉ đối với tháng trước. Qua đó, đưa lượng nhập vào xăng dầu những một số loại  năm 2017 đạt 12,86 triệu tấn, trị giá đạt rộng 7,04 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng, và tăng 38,3% về trị giá bán so với năm trước.

Các Thị Trường hỗ trợ xăng dầu mang đến nước ta năm 2017 đa phần là: Singapore với 4,3 triệu tấn, trị giá bán 2,16 tỷ USD, tăng 7,6% về lượng cùng tăng 34,3% về trị giá; Nước Hàn cùng với 3,03 triệu tấn, trị giá bán 1,91 tỷ USD, tăng 67,7% về lượng với tăng 93% về trị giá; Malayxia cùng với 2,61 triệu tấn, trị giá chỉ 1,26 tỷ USD, giảm 16,4% về lượng cùng tăng 1,8% về trị giá.

Klặng một số loại thường xuyên khác: Nhập khẩu team sản phẩm này vào thời điểm tháng đạt 128 nghìn tấn, trị giá bán 501 triệu USD tăng 1,6% về lượng cùng tăng 0,1% về trị giá đối với mon trước. Qua kia, chuyển lượng nhập khẩu nhóm hàng này năm 2017 đạt 1,51 triệu tấn, trị giá bán 5,43 tỷ USD, bớt 19,4% về lượng tuy vậy tăng 12,7% về trị giá so với năm ngoái.

Các Thị trường cung ứng sắt kẽm kim loại thường xuyên đến nước ta năm 2017 hầu hết gồm: Nước Hàn đạt trị giá chỉ 874 triệu USD, tăng 32,8%; Trung Quốc đạt 679 triệu USD, bớt 50,1%; Úc đạt 501 triệu USD, tăng 37,5% đối với năm 2016; …

Sản phđộ ẩm từ chất dẻo: Nhập khẩu team hàng này tháng 10 đạt 493 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Qua kia, chuyển kyên ngạch nhập vào nhóm sản phẩm này năm 2017 đạt 5,38 tỷ USD, tăng 22,1% so với năm trước

Các thị phần cung cấp thành phầm từ bỏ chất dẻo đến VN năm 2017 hầu hết gồm: China với cùng một,87 tỷ USD, tăng 26,4%; Nước Hàn với cùng một,62 tỷ USD, tăng 24,2%; nước Nhật cùng với 795 triệu USD, với trăng tròn,5% so với năm trước; …