MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU

1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Nhiệm Vụ Thiết Kế

II. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ GỖ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ

2.1 Ô nhiễm do không khí bụi 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Nguồn gốc và tính chất của bụi gỗ 2.1.3 Tác hại của bụi gỗ 2.2 Các phương pháp xử lý bụi gỗ 2.2.1 Buồng lắng 2.2.2 Thiết bị lắng quán tính 2.2.3 Cyclone 2.2.4 Lọc túi vải 2.3 Lựa chọn công nghệ xử lý 2.3.1 Về mặt kĩ thuật2.3.2 Về mặt kinh tế

III. LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ

3.1. Lựa chọn công nghệ xử lý 3.2. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ 3.2.1. Vạch tuyến hệ thống hút và sơ đồ không gian hệ thống hút 3.2.2. Khảo sát tính lưu lượng của chụp hút 3.2.3. Tính toán lưu lượng của từng đoạn ống 3.2.3.1. Lưu lượng của tuyến ống phụ 3.2.3.2. Lưu lượng của tuyến ống bất lợi 3.2.4. Tính toán khí động cho hệ thống hút bụi 3.2.4.1. Tính toán đường kính, vận tốc cho từng đoạn ống 3.2.4.2. Tính toán tổn thất áp suất trên hệ thống đường ống 3.2.5. Tính toán Cyclon 3.2.5.1. Tính toán kích thước của Cyclon 3.2.5.2. Tính toán hiệu suất xử lý của Cyclon3.2.5.3. Tính tổn thất do sức cản thủy lực của thiết bị3.2.6. Tính toán lọc bụi túi vải 3.2.6.1. Các thông số tính toán gồm3.2.6.2. Tính toán lọc bụi túi vải 3.2.6.3. Trở lực của thiết bị3.2.7. Tổn thất để nâng vật liệu từ dưới lên 3.2.8. Chọn quạt gió

TÀI LIỆU THAM KHẢO

*
Thiết kế hệ thống xử lí bụi gỗ

Đang xem: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi

*

Thiết bị lọc rửa tự động STF

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.

Xem thêm:

*

Công nghệ lọc màng dạng tấm BIO CELL MBR tốt nhất hiện nay

BIO-CEL® MBR là một giải pháp lọc nước thải hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có khả năng mở rộng công suất được ứng dụng phổ biến để xử lý nước thải đô thị và công nghiệp.

Xem thêm:

*

Bùn vi sinh kỵ khí dạng hạt

Bùn hạt được sử dụng trong các công nghệ sinh học kỵ khí như IC, EGSB, UASB trong hệ thống xử lý nước thải giấy, hóa dầu, hóa học, dược phẩm, in ấn, dệt nhuộm, bia rươu, thực phẩm và nước thải citric axit,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *