Tính Toán Thiết Kế Vít Tải Vũ Ngọc Pi

khi v=1,5m/s: Với cỗ truyền bánh răng cấp cho nhanh: lmax=1/6 bán kính bánh răng. Với cỗ truyền cấp cho chậm: lmax=1/4 bán kính bánh răng. Kho đó ta có: max max2ldXa-=Chọn nút dầu chung cho tất cả hộp: Xmin=min(X2min,X4min) Xmax=max(X2max,X4max)


Bạn đang xem: Tính toán thiết kế vít tải vũ ngọc pi

*
*

Xem thêm: Đánh Giá Cr V 2017 Honda Cr, Đánh Giá Có Nên Mua Honda Cr

Bạn sẽ xem ngôn từ tài liệu Hướng dẫn vật án cụ thể máy, để tải tài liệu về máy các bạn click vào nút tải về ở trên
VŨ NGỌC PI, NGUYỄN VĂN DỰ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN bỏ ra TIẾT MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CễNG NGHIỆP Thỏi Nguyờn, 2/2009 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự gợi ý đồ ỏn cụ thể mỏy các phần thiết yếu trong Thuyết minh đồ vật án chi tiết máy dìm xét của cô giáo h−ớng dẫn khẩu ca đầu Tμi liệu xem thêm Mục lục Phần I: thống kê giám sát động học hệ dẫn hộp động cơ khí 1. Tính chọn bộ động cơ điện 1.1. Chọn kiểu loại bộ động cơ 1.2. Chọn năng suất động cơ 1.3. Chọn tốc độ đồng hóa của hộp động cơ 1.4. Lựa chọn động cơ thực tiễn 1.5. Kiểm tra đk mở máy, đk quá thiết lập cho động cơ 2. Bày bán tỉ số truyền 2.1. Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoμi hộp tụt giảm 2.2. Tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hộp tụt giảm 3. đo lường và thống kê các thông số kỹ thuật trên những trục 3.1. Tính hiệu suất trên những trục 3.2. Tính số vòng xoay trên các trục 3.3. Tính mô men xoắn trên các trục 3.4. Lập bảng hiệu quả Phần II: thi công các chi tiết truyền hễ 1. Xây cất bộ truyền đai (xích) 2. Thi công bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp cấp tốc 3. Thi công bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp cho chậm 4. Kiểm tra đk bôi trơn mang lại hộp giảm tốc 5. Kiểm tra đk chạm trục 6. Kiểm tra sai số tốc độ Phần Iii: kiến thiết các cụ thể đỡ nối 1. Thi công trục 1.1.Tính trục theo chất lượng độ bền mỏi 1.1.1. Tính sơ cỗ 1Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự gợi ý đồ ỏn cụ thể mỏy 1.1.2. Tính giao động 1.1.3. Tính đúng mực 1.2. Tính trục theo chất lượng độ bền tĩnh (tính vượt tải) 1.3. Tính độ cứng mang lại trục 2. Tính chọn ổ lăn 1.1. Lựa chọn ph−ơng án bố trí ổ 1.2. Tính ổ theo tài năng tải rượu cồn 1.3. Tính ổ theo khả năng tải tĩnh 3. Tính chọn khớp nối 4. Tính lựa chọn then 4.1. Tính lựa chọn then mang đến trục I 4.2. Tính chọn then mang lại trục II 4.3. Tính chọn then mang đến trục III Phần Iv: cấu trúc vỏ hộp, các cụ thể phụ vμ chọn chính sách lắp trong vỏ hộp 1. Thi công các kích th−ớc của vỏ vỏ hộp 2. Xây đắp các cụ thể phụ (chốt định vị, que thăm dầu, bu lông vòng vv…) 3. Chọn các cơ chế lắp trong vỏ hộp Tμi liệu xem thêm 1. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, giám sát và đo lường hệ dẫn bộ động cơ khí, tập I,II, NXB Giáo dục, 1999 2. Nguyễn Văn Lẫm, Nguyễn Trọng Hiệp, xây cất đồ án cụ thể máy, NXB Giáo dục, 1993 3. Nguyễn Bá D−ơng, Nguyễn Văn Lẫm, Hoμng Văn Ngọc, Lê Đắc Phong, Tập phiên bản vẽ chi tiết máy, NXB Đại học tập vμ trung học siêng nghiệp, 1978. … 2Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự gợi ý đồ ỏn chi tiết mỏy Phần I đo lường và tính toán động học hệ dẫn hộp động cơ khí. 1. Chọn hộp động cơ điện: - chọn kiểu, loại động cơ; - Chọn hiệu suất động cơ; - lựa chọn tốc độ đồng nhất động cơ; - Chọn hộp động cơ thực tế; - Kiểm tra đk mở máy, đk quá thiết lập cho hễ cơ. Nội dung ví dụ của những b−ớc nh− sau: 1. 1. Lựa chọn kiểu, các loại động cơ: a. Động cơ năng lượng điện một chiều: b. Động cơ năng lượng điện xoay chiều: có hai loại: Động cơ ba pha đồng điệu vμ hễ cơ ba pha ko đồng bộ. Động cơ bố pha không đồng điệu lại chia ra kiểu rôto dây cuốn vμ hình trạng rôto lồng sóc. Với hệ dẫn bộ động cơ khí (hệ dẫn hễ băng tải, xích tải, vít tải... Dùng với những hộp bớt tốc) nên thực hiện loại động cơ điện luân chuyển chiều cha pha rôto lồng sóc. 1.2. Chọn năng suất động cơ: hiệu suất của hộp động cơ đ−ợc lựa chọn theo đk nhiệt độ nhằm đảm bảo an toàn cho nhiệt độ của bộ động cơ khi lμm việc không lớn hơn trị số mang đến phép. Để đảm bảo an toàn điều kiện đó đề xuất thoả mãn yêu cầu sau: (kW) (1.1) dcdtdcdm PP ≥Trong đó: - công suất định nấc của hễ cơ; dcdmP - năng suất đẳng trị trên trục hễ cơ, đ−ợc xác minh nh− sau: dcdtP +) Tr−ờng hợp mua không đổi: (1.2) dclvdcdt PP ≥ +) Tr−ờng hợp mua thay đổi: ckictlvctidclvcdt ttPPPP ∑ ⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛≥2d (1.3) Với: - giá chỉ trị công suất lμm câu hỏi danh nghĩa trên trục công tác. CtlvP 3Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự trả lời đồ ỏn chi tiết mỏy - công suất lμm câu hỏi danh nghĩa bên trên trục cồn cơ: dclvP /dc ctlv lvP p. η∑= (kW) (1.4) vào đó: - hiệu suất phụ sở hữu ở chính sách thứ i trên trục công tác. CtiP it , ckt - thời hạn lμm việc ở chế độ thứ i vμ thời gian cả chu kỳ; η∑ - công suất chung của toμn hệ thống; Khi xác minh cần chú ý nh− sau: +) Với những sơ đồ vật gồm những bộ truyền mắc nối tiếp: η∑ = η1.η2.η3... (1.5) η1, η2, η3... Lμ hiệu suất những bộ truyền vμ các cặp ổ lăn vào hệ truyền dẫn. Quý hiếm của chúng cho trong bảng 1.1. +) Với các sơ trang bị gồm các bộ truyền mắc song song (các sơ đồ bóc tách đôi), năng suất của cụm những bộ truyền xác định theo: η∑ = ηi (1.6) năng suất lμm câu hỏi danh nghĩa bên trên trục công tác đ−ợc khẳng định theo phương pháp sau: (kW) (1.7) 3/10ctlv tP F v= ⋅Với, Ft lμ lực vòng bên trên trục công tác (N); v lμ vận tốc vòng của băng sở hữu (xích tải) (m/s). Bảng 1.1 Trị số hiệu suất của các loại cỗ truyền vμ các ổ <1> hiệu suất của cỗ truyền hoặc ổ tên gọi đ−ợc bịt kín để hở bộ truyền bánh răng trụ bộ truyền bánh răng côn bộ truyền trục vít - trường đoản cú hãm -không trường đoản cú hãm cùng với Z1 = 1 Z1 = 2 Z1 = 4 cỗ truyền xích cỗ truyền bánh ma sát bộ truyền đai Một cặp ổ lăn Một cặp ổ tr−ợt 0,96 - 0,98 0,95 - 0,97 0,30 - 0,40 0,70 - 0,75 0,75 - 0,82 0,87 - 0,92 0,95 - 0,97 0,90 - 0,96 0,99 - 0,995 0,98 - 0,99 0,93 - 0,95 0,92 - 0,94 0,20 - 0,30 0,90 - 0,93 0,70 - 0,88 0,95 - 0,96 Chú thích: Trị số hiệu suất của các bộ truyền bánh răng cho trong bảng ứng cùng với cấp đúng mực 8 vμ 9. Khi dùng bộ truyền kín đáo với cấp đúng chuẩn 6 vμ 7 thì tăng trị số trong bảng lên 1 ... 1,5 %. 4Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự lý giải đồ ỏn cụ thể mỏy 1.3. Lựa chọn số vòng quay đồng điệu của động cơ Số vòng quay nhất quán của động cơ (còn điện thoại tư vấn lμ vận tốc từ tr−ờng quay) đ−ợc xác minh theo công thức: pfndb60= (1.8) trong đó: f - tần số của chiếc điện luân chuyển chiều (Hz) (f = 50 Hz); p. - số đôi rất từ; phường = 1; 2; 3; 4; 5; 6. Trên thực tế, số vòng quay nhất quán có những giá trị lμ 3000, 1500, 1000, 750, 600 vμ 500 v/ph. Số vòng quay đồng bộ cμng phải chăng thì kích th−ớc khuôn khổ vμ giá chỉ thμnh của bộ động cơ cμng tăng (vì số đôi rất từ lớn). Tuy nhiên dùng cồn cơ có số vòng cao lại yêu cầu giảm tốc nhiều hơn, tức tỉ số truyền của toμn khối hệ thống tăng, dẫn tới kích th−ớc vμ giá thμnh của những bộ truyền tăng lên. Vì vậy, trong những hệ dẫn hộp động cơ khí nói chung, nếu không tồn tại yêu mong gì sệt biệt, hầu nh− các động cơ bao gồm số vòng quay đồng điệu lμ 1500 hoặc 1000 v/ph (t−ơng ứng số vòng quay có nói đến sự tr−ợt 3% lμ 1450 vμ 970 v/ph). Cách xác định số vòng quay đồng bộ nh− sau: +) Tính số vòng xoay của trục công tác: - cùng với hệ dẫn động băng tải: Dvnct π310.60= (1.9) vào đó: D - đ−ờng kính tang dẫn của băng thiết lập (mm); v - gia tốc vòng của băng download (m/s); - với hệ dẫn đụng xích tải: zpvnct310.60= (1.10) Với, z lμ số răng đĩa xích tải; v lμ vận tốc vòng của xích sở hữu (m/s); phường lμ b−ớc xích download (mm). +) xác minh số vòng quay đồng điệu nên dùng cho đụng cơ: lựa chọn sơ cỗ số vòng quay nhất quán của hộp động cơ nđb = 1500 v/ph (kể đến sự tr−ợt nđb = 1450 v/ph); lúc nμy tỉ số truyền sơ bộ của hệ thống usb đ−ợc xác định: ctctdbsb nnnu 1450== (1.11) sau khi có quý hiếm usb ta so sánh nó với những giá trị nên dùng vμ giá chỉ trị số lượng giới hạn của khối hệ thống (bảng 1.2): - trường hợp usb nằm trong tầm u yêu cầu dùng thì nđb=1500 v/ph; - trường hợp usb > u buộc phải dùng vμ nằm trong tầm u số lượng giới hạn thì nđb= 1000 v/ph; 5Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự hướng dẫn đồ ỏn cụ thể mỏy - nếu như usb 1,5m/s: lmax=lmin+10mm bX2maxX2minX4minX4maxδHình 2.2 lúc v≤1,5m/s: Với bộ truyền bánh răng cung cấp nhanh: lmax=1/6 nửa đường kính bánh răng. Với cỗ truyền cung cấp chậm: lmax=1/4 nửa đường kính bánh răng. Khi nμy ta có: maxmax 2ldX a −= chọn mức dầu chung cho cả hộp: Xmin=min(X2min,X4min) Xmax=max(X2max,X4max) 5. Kiểm tra điều kiện chạm trục Để tránh các bánh răng đụng vμo các trục của hộp bớt tốc, nên đmả bảo các bánh răng cách những trục quay tối thiểu 7 mang lại 10 mm. Lúc nμy buộc phải kiểm tra điều kiện chạm trục (sinh viên từ bỏ xây dựng cách làm kiểm tra). 6. Khám nghiệm sai số vận tốc Kiểm tra sai số gia tốc theo phương pháp sau : %4%100 ≤−=Δnnnn thucVới n=n cthucthucudTμi liệu xem thêm <1> Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, đo lường và thống kê hệ dẫn hộp động cơ khí, tập I, NXB Giáo dục, 1999. <2> Vu Ngoc Pi, A method for optimal calculation of total transmission ratio of two step helical gearboxes, Proceedings of The National conference on Engineering Mechnics, Volume 1, Hanoi, October 12-13, 2001, pp. 133-136. 13Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự chỉ dẫn đồ ỏn cụ thể mỏy <3> Vu Ngoc Pi, Nguyen Dang Binh, Vu Quy Dac, Phan quang đãng The, Effective method for Optimal splitting of Total transmission ratio of Coaxial helical gearboxes, School on Computational Sciences and Engineering: Theory and Application, March 3-5, 2005, Ho đưa ra Minh City, pp. 96-99. <4> Vu Ngoc Pi, A new & effective method for optimal calculation of total transmission ratio of two step bevel - helical gearboxes, International colloquium in mechanics of solids, fluids, structures & interactions, Nha Trang, Vietnam (2000), pp. 716- 719.<5> Vu Ngoc Pi, Optimal Calculation of Partial Transmission Ratios of Helical Gearboxes with First-Step Double Gear-Sets, Int. Workshop on Advanced Computing và Applications (ACOMP 2008), Ho chi Minh city, Vietnam, 2008, pp. 287-294. <6> Vu Ngoc Pi, A study on optimal determination of partial transmission ratios of helical gearboxes with second-step double gear-sets, International Journal of Mathematical, Physical và Engineering Sciences (IJMPES), Vol.2, No.2, 2008, ISSN 1307-7465, pp. 99-102. <7> Vũ Ngọc Pi, Vũ Quý Đạc, Phõn phối tỉ số truyền mang đến hộp giảm tốc trục vớt hai cấp theo chỉ tiờu kết cấu của hộp phù hợp nhất, Tạp chớ kỹ thuật và Cụng nghệ, Đại học tập Thỏi nguyờn, hàng đầu (41) 2007, Trang 65-69. 14