Instructions Các nhà thơ mới đã gửi tình yêu quê hương đất nước vào tình yêu tiếng Việt, nhờ vậy họ đã sáng tạo được các tác phẩm văn học ghi dấu ấn $11$ “một thời đại trong thi ca” và mãi mãi. Anh/chị hãy ghi lại một vài câu thơ của các tác giả Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử để hiểu thêm nhận xét tinh tế, chính xác của Hoài Thanh, từ đó chia sẻ trách nhiệm của mình đối với tiếng Việt $2_{t-t}$ tài sản tinh thần vô giá của dân tộc. My work

Đang xem: Tình yêu quê hương đất nước trong thơ mới

*

Xuân Diệu:-Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mất;Tôi muốn buộc gió lạiCho hương đừng bay đi.Huy Cận :-Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,Con thuyền xuôi mái nước song song.Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;Củi một cành khô lạc mấy dòng.Hàm Mặc Tử-Sao anh không về chơi thôn Vĩ?Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.Vườn ai mướt quá xanh như ngọcLá trúc che ngang mặt chữ điền
Trách nhiệm:Để giữ gìn tài sản quý báu của dân tộc không bị mai một, mỗi người chúng ta. phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và làm phong phú hơn vốn ngôn ngữ của mình, cả khi nói và khi viết. Không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ sử dụng ngôn từ thuần Việt, trước hết là sử dụng chính xác, hạn chế việc dùng tiếng nước ngoài khi không cần thiết. Đặc biệt, cần kiên quyết loại bỏ việc pha trộn bừa bãi giữa tiếng Việt với tiếng nước ngoài, sử dụng các từ ngữ méo mó, biến dạng, làm mất đi giá trị vốn có của ngôn ngữ dân tộc.

*

*

Phần $11$ (7 điếm) $m
ight)$ Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. (Bếp lửa $=$ Bằng Việt) $1$ Bài thơ “Bếp lửa” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nếu mạch cảm xúc của bài thơ? 2. Chi ra từ láy trong dòng thơ đầu? Từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh “Bếp $p$ lửa” mà tác giả nhắc tới? 3. Tình cảm gia đình hòa quyện trong tình yêu quê hương, đất nước là một để tài quen thuộc duoc thê hiện trong bài thơ. Hãy kế tên hai bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về để tài ấy và ghi rõ tên tác giả? 4. Viết một đoạn văn quy nạp khoảng $13->15$ câu trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong bài thơ “Bếp lửa”. trong đó có sử dụng câu cảm thán. 5. Băng những hiểu biết của em, hãy nêu suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước của thể hệ trẻ trong thời đại hiện nay.
THCS
Xã hội

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Chức Năng Của Đồng Hồ G Shock, Hướng Dẫn Cách Chỉnh Giờ Đồng Hồ G

Xem lời giải

*

Phần $H1$ (7 điểm) $m
ight)$ Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. (Bếp lửa Bằng Việt) $1,$ Bài thơ $44B$ “Bêp lửa” $59$ ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu mạch cảm xúc của bài thơ? 2. Chi ra từ láy trong dòng thơ đầu? Từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh “Bếp lửa” mà tác giả nhắc tới? 3. Tình cảm gia đình hòa quyện trong tình yêu quê hương, đất nước là một để tài quen thuộc đuoc thể hiện trong bài thơ. Hãy kế tên hai bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về để tài ấy và ghi rõ tên tác giả? 4. Viêt một doạn văn quy nạp khoảng $13->15$ câu trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong bài thơ $44B$ “Bếp lửa”. trong đó có sử dụng câu cảm thán. 5. Băng những hiểu biết của em, hãy nêu suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay. Hết
THCS
Xã hội
Xem lời giải

*

Xem thêm: Chờ Người Tình Lỡ Là Tình Đầu Gặp Gỡ, Lời Bài Hát Dĩ Vãng Nhạt Nhòa (Cover)

Đề: $dfrac {5} {E}$ chị hãy viết một bài văn khoảng $400$ chữ trình bài $S4y$ nghĩ của mình về lời nhận định”Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới “(Hoài Thanh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *