Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11. Tổ chức thông tin trong sản phẩm công nghệ tính

1. Tệp tin

a. Khái niệm tệp tin

- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

Bạn đang xem: Tổ chức thông tin trong máy tính

- Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc bao gồm thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

b. Những kiểu của tệp tin

Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video...

Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ...

Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài xích hát...

Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi...

c. Tên tệp

Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

Quy ước đặt tên tệp: Gồm 2 phần, phần tên với phần mở rộng, nhị phần này được chia cách bằng một dấu chấm.

.

*

Hình 1. Một số tệp tin trong sản phẩm công nghệ tính​

2. Thư mục

a. Khái niệm thư mục

Thư mục là nơi chứa tệp tin và các thư mục khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tỉa Hoa Từ Cà Rốt Và Dưa Chuột Đơn Giản Nhất, Cách Tỉa Hoa Từ Dưa Leo

*

Hình 2. Một số thư mục trong lắp thêm tính​

b. Phân loại thư mục

Thư mục được chia thành 3 loại:

- Thư mục Gốc: là thư mục bên cạnh cùng (không tất cả thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.

- Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa những thư mục nhỏ bên trong.

- Thư mục Con: là thư mục bên phía trong thư mục Mẹ.

c. Một số lưu ý

- những Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ thì ko được trùng thương hiệu nhau và tên của thư mục không tồn tại phần mở rộng.

- các Tệp tin trong thuộc một thư mục thì ko được trùng thương hiệu nhau .

- Thư mục nhưng mà không chứa thư mục con và tệp tin nào được gọi là thư mục rỗng.

*

Hình 3. Cấu trúc thư mục mẹ - con​

3. Đường dẫn

- Để đến được một tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.

- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt bí quyết nhau bởi dấu , bắt đầu từ một thư mục xuất phát làm sao đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

*

Hình 4. Ví dụ về đường dẫn tới tệp và thư mục​

4. Các thao tác chính với tệp và thư mục

Hệ điều hành có thể chấp nhận được người dùng bao gồm thể thực hiện các thao tác sau đối với các thưc mục cùng tệp tin: