CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH  Kính gửi: (1)               Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:               Nơi cư trú: (2)              Giấy tờ tùy thân: (3)              Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch:               Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ," /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH  Kính gửi: (1)               Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:               Nơi cư trú: (2)              Giấy tờ tùy thân: (3)              Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch:               Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ," />

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch


*

*
*
" />

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI CẤPhường. BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

 

Kính gửi: (1)             

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:              

Nơi cư trú: (2)             

Giấy tờ tùy thân: (3)             

Quan hệ với những người được cấp cho bản sao Trích lục hộ tịch:              

Đề nghị ban ngành cấp cho bản sao trích lục(4) ............................................................. cho những người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:               Giới tính:              

Dân tộc:               Quốc tịch:              

Nơi cư trú: (2)             

Giấy tờ tùy thân: (3)               ...............................................................

Bạn đang xem: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Số định danh cá nhân (nếu có):               .........................................................

Đã ĐK tại: (5)              

              ngày                mon               năm              

Theo(6)............................................................................................số.................. Quyển số: (7).....................

Xem thêm: Top 10 Xe Tải 500Kg Cũ Mới Giá Rẻ Tháng 03/2021, Xe Tải 500Kg Cũ

Tôi cam kết các nội dung knhì bên trên đây là đúng sự thật cùng Chịu trách rưới nhiệm trước lao lý về khẳng định của mình

   Làm tại:               , ngày               mon               năm              

 

                                                                            Người yêu thương cầu

                                                                                      (ký kết cùng ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

                                                                                ...................................................                                              

Chụ thích:

(1) Ghi rõ thương hiệu cơ sở thực hiện bài toán cấp cho bản sao trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo liên tưởng đăng ký thường trú; ví như không có địa điểm đăng ký hay trú thì ghi theo can dự ĐK tạm bợ trú; ngôi trường hòa hợp không tồn tại địa điểm ĐK thường xuyên trú và địa điểm ĐK lâm thời trú thì ghi theo liên quan đang vị trí sinch sống.