Bài tập và Lời giải Toán 4, Bài: Chia cho số có ba chữ số.

Đang xem: Giải toán lớp 4 trang 86, bài 1, 2, 3

Đây sau khi đi qua một loạt rất nhiều những bài liên quan đến phép chia thì đây chính là thử thách cuối cùng cho các bạn trong chương này đây. Bài này là bài khá khó yêu cầu độ tỉ mỉ và chính xác cao nên chỉ các bạn nào đã học thật kĩ những bài cũ mới có thể hiểu được.

Xem thêm:

Vậy nên trước khi vào bài học này thì các bạn hãy đảm bảo mình thực hiện các phép chia khác thành thạo rồi nhé!

Mục tiêu quan trọng

Kiến thức cần nhớ sau khi kết thúc bài học là : 

Đặt tính một cách chính xác các phép chia cho số có ba chữ sốVận dụng để giải các bài toán có lời văn

Lý thuyết cần nhớ 

Phép chia hết

Ví dụ: 1944:162=?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

194 chia 162 được 1, viết 1;

1 nhân  2 bằng  2; 4 trừ  2 bằng  2, viết  2;

1 nhân 6 bằng 6; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3;

1 nhân 1 bằng 1; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Xem thêm:

Hạ 4, được 324; 324 chia 162 được  2, viết  2;

2 nhân  2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng  2, viết 0;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

2 nhân 1 bằng  2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.

*
*
*
*

Bài 1 trang 86 SGK Toán 4

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Hướng dẫn:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Hướng dẫn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *