TIN TỨC TRONG NGÀNH
Áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn tự in tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Đang xem: Tra cứu hóa đơn đăng kiểm xe ô tô

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018, Trung tâm áp dụng hóa đơn điện tử đã được Cơ quan thuế chấp nhận thay cho hóa đơn tự in trước đây.

*

*

Xem thêm:

ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM ĐKXCG ĐÀ NẴNG
Trung Tâm ĐK 4301S Trung Tâm ĐK 4302S

ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM ĐKXCG ĐÀ NẴNG
Trung Tâm ĐK 4301S Trung Tâm ĐK 4302S

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *