Trắc nghiệm hình học 11 chương 1

Để học giỏi Hình học lớp 11, tài liệu 500 bài tập trắc nghiệm Hình học 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11 tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Hình học tập lớp 11 giúp bạn giành lấy điểm cao trong số bài thi và bài kiểm tra Hình học 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1

Mục lục bài tập trắc nghiệm Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng

15 câu trắc nghiệm Phép biến đổi hình. Phép tịnh tiến bao gồm đáp án19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục bao gồm đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục gồm đáp án (phần 2)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm có đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm tất cả đáp án (phần 2)14 câu trắc nghiệm Phép quay bao gồm đáp án 7 câu trắc nghiệm tư tưởng về phép dời hình với hai hình đều bằng nhau có đáp án 20 câu trắc nghiệm Phép vị tự tất cả đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Phép vị tự tất cả đáp án (phần 2)5 câu trắc nghiệm Phép đồng dạng bao gồm đáp án25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I có đáp án (phần 1)25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I gồm đáp án (phần 2)Đề kiểm soát chương I gồm đáp án

Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ song song

29 câu trắc nghiệm Đại cương cứng về mặt đường thẳng và mặt phẳng gồm đáp án (phần 1)29 câu trắc nghiệm Đại cưng cửng về con đường thẳng và mặt phẳng tất cả đáp án (phần 2)28 câu trắc nghiệm hai đường thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song bao gồm đáp án (phần 1)28 câu trắc nghiệm hai tuyến phố thẳng chéo nhau và hai tuyến đường thẳng song song bao gồm đáp án (phần 2)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng tất cả đáp án (phần 1)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng bao gồm đáp án (phần 2)16 câu trắc nghiệm nhì mặt phẳng song song có đáp án10 câu trắc nghiệm Phép chiếu tuy nhiên song. Hình trình diễn của một hình không gian có đáp án (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II có đáp án (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II tất cả đáp án (phần 2)Đề chất vấn chương II gồm đáp án

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian

11 câu trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án10 câu trắc nghiệm hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng với nhau bao gồm đáp án20 câu trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng tất cả đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng tất cả đáp án (phần 2)9 câu trắc nghiệm mặt phẳng vuông góc bao gồm đáp án13 câu trắc nghiệm Ôn tập chương III tất cả đáp ánĐề kiểm soát chương III gồm đáp án30 câu trắc nghiệm Ôn tập thời điểm cuối năm có câu trả lời (phần 1)30 câu trắc nghiệm Ôn tập thời điểm cuối năm có lời giải (phần 2)

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Phép đổi mới hình. Phép tịnh tiếnTrắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 1)Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): Phép đối xứng vai trung phong (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 4 (có đáp án): Phép đối xứng trọng điểm (phần 2)Trắc nghiệm bài 5 (có đáp án): Phép con quay (phần 1)Trắc nghiệm bài 6 (có đáp án): có mang về phép dời hình và hai hình cân nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài 7 (có đáp án): Phép vị tự (phần 1)Trắc nghiệm bài 7 (có đáp án): Phép vị trường đoản cú (phần 2)Trắc nghiệm bài 8 (có đáp án): Phép đồng dạng (phần 1)Ôn tập chương I (phần 1)Ôn tập chương I (phần 2)

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Đại cương về đường thẳng cùng mặt phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Đại cương về đường thẳng cùng mặt phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai đường thẳng chéo nhau và hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai tuyến phố thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng song song (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Đường thẳng tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): nhì mặt phẳng tuy vậy song (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 5 (có đáp án): Phép chiếu tuy vậy song. Hình màn trình diễn của một hình không gian (phần 1)Ôn tập chương II (phần 1)Ôn tập chương II (phần 2)

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong ko gian

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Vectơ trong không gian (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 4 (có đáp án): phương diện phẳng vuông góc (phần 1)Ôn tập chương III (phần 1)Ôn tập thời điểm cuối năm (phần 1)Ôn tập thời điểm cuối năm (phần 2)

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Phép biến chuyển hình. Phép tịnh tiến

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;1) trở thành điểm A(0;2) thành A’ và trở nên điểm B(-2;1) thành B’, khi đó:

A. A’B’ = √5 B. A’B’ = √10

C. A’B’ = √11 D. A’B’ = √12

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;0) phát triển thành đường trực tiếp d: x – 1 = 0 thành đường thẳng d’ bao gồm phương trình:

A. X – 1 = 0 B. X – 2 = 0

C. X – y – 2 = 0 D. Y – 2 = 0

Bài 3: Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(3;1) trở thành đường thẳng d: 12x – 36y + 101 = 0 thành con đường thẳng d’ tất cả phương trình:

A. 12x – 36y – 101 = 0 B. 12x + 36y + 101 = 0

C.12x + 36y – 101 = 0 D. 12x – 36y + 101 = 0.

Xem thêm: Cách Khử Mùi Bia Rượu Trong Miệng Sẽ Bị Đánh Bay Nhanh Chóng

Bài 4: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-2;-1) biến thành parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) bao gồm phương trình:

A. Y = x2 + 4x – 5

B. Y = x2 + 4x + 4

C. Y = x2 + 4x + 3

D. Y = x2 – 4x + 5

Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-3;-2) trở thành đường tròn tất cả phương trình (C): x2 + (y – 1)2 = 1 thành đường tròn (C’) tất cả phương trình:

A. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 1

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 1

C. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 4

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 4

Bài 6: Phép thay đổi hình trở nên điểm M thành điểm M’ thì với mỗi điểm M có:

A. Ít tốt nhất một điểm M’ tương ứng

B. Không quá một điểm M’ tương ứng

C. Vô số điểm M’ tương ứng

D. Tốt nhất một điểm M’ tương ứng

Bài 7: mang đến tam giác ABC nội tiếp mặt đường trong (O). Qua O kẻ con đường thẳng d. Quy tắc như thế nào sau đó là một phép biến đổi hình.

A. Quy tắc trở nên O thành giao điểm của d với các cạnh tam giác ABC

B. Quy tắc đổi mới O thành giao điểm của d với con đường tròn O

C. Quy tắc biến đổi O thành hình chiếu của O trên các cạnh của tam giác ABC

D. Quy tắc thay đổi O thành trực trung tâm H, đổi mới H thành O và những điểm không giống H cùng O thành bao gồm nó.

*

Bài 8: Cho hình vuông ABCD tất cả M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vecto v→ thay đổi M thành A thì v→ bằng:

*
*

Bài 9: cho tam giác ABC có trực trọng điểm H, nội tiếp mặt đường tròn (O), BC nỗ lực định, I là trung điểm của BC. Lúc A di động trên (O) thì quỹ tích H là đường tròn (O’) là ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto v→ bằng:

A. IH→ B. AO→ C. 2OI→ D. 1/2 BC→

*

Bài 10:Mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) biến chuyển đường thẳng d: 2x + 3y – 1 = 0 thành mặt đường thẳng d’ gồm phương trình

A. 3x + 2y – 1 = 0

B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 3x + 2y + 1 = 0

D. 2x + 3y + 1 = 0

Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục

Bài 1: Trong mặt phẳng, hình nào sau đây có trục đối xứng?

A. Hình thang vuông

B. Hình bình hành

C. Hình tam giác vuông ko cân

D. Hình tam giác cân

*

Bài 2: Trong phương diện phẳng, mang đến hình thang cân nặng ABCD tất cả AD = BC. Search mệnh đề đúng :

A. Tất cả phép đối xứng trục đổi thay AD→ thành BC→ nên AD→ = BC→

B. Tất cả phép đối xứng trục trở thành AC→ thành BD→ phải AC→ = BD→

C. Tất cả phép đối xứng trục đổi thay AB thành CD cần AB // CD

D. Gồm phép đối xứng trục biến đổi DA thành CB bắt buộc DA = CB

Bài 3: Trong mặt phẳng cho hai tuyến phố thẳng a và b sinh sản với nhau góc 600. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục đổi thay a thành b.

A. Một B. Hai

C. Ba D. Bốn

*

Bài 4: Cho hình vuông vắn ABCD trọng điểm I. Call E, F, G, H theo lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

*

A. ∆IED thành ∆IGC B. ∆IFB thành ∆IGB

C. ∆IBG thành ∆IDH D. ∆IGC thành ∆IFA

Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox đổi thay M thành M’ thì tọa độ M’ là:

A. M’(-1;3) B. M’(1;3)

C. M’(-1;-3) D. M’(1;-3)

Bài 6: Trong mặt phẳng Oxy mang đến đường trực tiếp d có phương trình : x – 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến hóa d thành d’ có phương trình:

A. X – 2y + 4 = 0

B. X + 2y + 4 = 0

C. 2x + y + 2 = 0

D. 2x – y + 4 = 0

Bài 7: Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường tròn (C) tất cả phương trình:

(x – 3)2 + (y – 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy thay đổi (C) thành (C’) tất cả phương trình

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 36

B. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 6

C.(x – 3)2 + (y + 1)2 = 36

D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

Bài 8: Trong phương diện phẳng Oxy mang lại điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm như thế nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. A(3;2) B. B(2; -3)

C. C(3;-2) D. D(-2;3)

Bài 9: trong số mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Tam giác đều phải có vô số trục đối xứng

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó nên là con đường tròn

C. Hình gồm hai đường thẳng vuông góc gồm vô số trục đối xứng

D. Hình tròn trụ có rất nhiều trục đối xứng

Bài 10: Trong mặt phẳng, hình vuông vắn có mấy trục đối xứng?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

*

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giácChương 2: tổ hợp – Xác suấtChương 3: hàng số – cung cấp số cùng và cấp số nhânChương 4: Giới hạnChương 5: Đạo hàm

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên pacmanx.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác