Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 1 Có Đáp Án

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài tập

Lớp 3

Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Hóa học lớp 11, pacmanx.com giới thiệu tuyển chọn tập những những bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được soạn bám sát câu chữ công tác sgk Hóa 11 khiến cho bạn củng gắng với ôn luyện kỹ năng về môn Hóa 11 nhằm dành được điểm cao trong những bài xích bình chọn với bài bác thi môn Hóa học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp án

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về chất hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon ko no

Chương thơm 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon vạn vật thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Cmùi hương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Cmùi hương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương thơm 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Cmùi hương 4: Đại cưng cửng về hóa học vô cơ

Chương thơm 5: Hidrocacbon no

Chương thơm 6: Hidrocacbon không no

Chương thơm 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Cmùi hương 8: Dẫn xuất haloren - ancol - phenol

Cmùi hương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm Bài 1: Sự điện li rất tuyệt bao gồm đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml hỗn hợp đựng 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 nhận được hỗn hợp X. Nồng độ ion SO42- trong X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m chiếm được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp cất những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) với SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z cùng giá trị của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

call điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án tương xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- một số loại, vày ion này tạo kết tủa cùng với Mg2+


Bài 5: Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a cùng b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.D. 0,018 với 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn kăn năn lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Bài 6: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có độ đậm đặc 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng ngày một nhiều theo máy từ làm sao trong các vật dụng tự sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm bộ phận như thế nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ lỡ sự phân li của H2O) có những bộ phận như thế nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: Cho các chất: pnhát K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinch bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Pkém amoni – sắt. Số chất năng lượng điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các hóa học năng lượng điện li: phèn K – Al (là muối hạt của K với Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – Fe ( muối bột của sắt với amoni)


Bài 10: Chất làm sao dưới đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 rét tan.

B. NaOH nóng tan. D. HBr hài hòa vào nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Bài 2: Axit, bazơ, muối bột rất tốt bao gồm đáp án

Bài 1: Cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. trăng tròn ml.

Xem thêm: Tổng Quan Mệnh Kiếm Phong Kim Hợp Màu Gì ? Màu Và Mệnh Hợp Với Kiếm Phong Kim

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH cùng NaHCO3 phản ứng theo tỉ trọng 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = đôi mươi ml


Bài 2: Cho 8 gam hỗn hợp X tất cả Mg với Fe vào dung dịch hcl dư. Sau Khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn , kăn năn hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg vào X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nsắt = x mol; nMg = y mol

X + HCl → Muối + H2

mhỗn hợp tăng = mX – mH2

mét vuông = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nsắt + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa rã tía muối X, Y, Z vào nước nhận được hỗn hợp chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- cùng a mol Cl-. Ba muối hạt X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn điện tích ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ sinh hoạt K2SO4 ⇒ K+ nghỉ ngơi K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ nhiều loại

Đáp án B: Cl- chỉ bao gồm sinh hoạt KCl ⇒ K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ một số loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl- chỉ làm việc AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi cho 100ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch có cất 7,6 gam hóa học rã. Giá trị của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất rã = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: Trung hòa 100 gam dung dịch A cất hỗn hợp HCl với H2SO4 buộc phải hoàn toản 100 ml hỗn hợp B đựng NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,6M nhận được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ Tỷ Lệ của HCl vào hỗn hợp A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl cùng H2SO4 theo lần lượt là x với y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo thành kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau bội phản ứng, SO42- đang kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt bao gồm bao nhiêu ion trong những các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: Cho các ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt hồ hết ion như thế nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong số những hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: Cho những hóa học cùng ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt gồm bao nhiêu hóa học cùng ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy chất và ion nào tiếp sau đây bao gồm đặc điểm trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC pacmanx.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa huấn luyện và đào tạo xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.vietjaông chồng.com