TRANG WEB NÀY LẶP LẠI CHUYỂN HƯỚNG

Bạn đang quản trị website WordPress và xẩy ra lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECT mà chần chờ phải xử lý như thế nào? nội dung bài viết này, pacmanx.com để giúp bạn search ra tại sao và hướng dẫn cách khắc phục.

Bạn đang xem: Trang web này lặp lại chuyển hướng


Lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS là gì?

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS lỗi vòng lặp gửi hướng (redirect loop), trong số ấy trình duyệt của khách hàng không thể tìm ra URL đề xuất để thiết lập và bị chuyển làn phân cách liên tục. Tuyệt là rất nhiều sự chuyển qua làn đường khác và gửi trang web của công ty vào một vòng lặp chuyển làn phân cách vô hạn.

Về cơ phiên bản trang website bị kẹt (chẳng hạn như URL 1 trỏ cho URL 2 với URL 2 trỏ lại URL 1 hoặc tên miền đã bị chuyển hướng không ít lần) với không y như một số lỗi khác, gần như lỗi này rất cần phải khắc phục.

Bạn cũng có thể gặp mặt lỗi “request exceeded the limit of 10 internal redirects due lớn probable configuration error“.

Xem thêm: Bỏ Check Chính Tả Trong Word 2007 Trở Về Sau, Bật Chế Độ Kiểm Tra Chính Tả Trong Word 2007

Có một trong những biến thể không giống nhau của lỗi này tùy ở trong vào trình coi sóc bạn đang làm việc là gì?

Trình coi ngó Google Chrome

Trong Google Chrome, lỗi này sẽ hiển thị dưới dạng ERR_TOO_MANY_REDIRECTS hoặc This webpage has a redirect loop problem.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Điều này cũng thường xảy ra khi URL vị trí bao gồm trong cả “Redirect From” và “Redirection To.”

Ví dụ: điều sau sẽ gây ra một vòng lặp đưa hướng:

Redirect From: ^/blog/about Redirect To: https://domain.com/blog/about-me

Bởi vì khi quá trình đạt mang lại ^/blog/about, phần còn lại -me sẽ không còn thành sự việc và nó sẽ gây ra một vòng lặp vô hạn. Chúng ta phải hướng dẫn và chỉ định điểm cuối của chuỗi và điểm bắt đầu. Đây là những hành động để khắc phục vấn đề:

Redirect From: ^/blog/about$ Redirect To: https://domain.com/blog/about-me

Ký từ bỏ $ sẽ yêu mong Nginx tạm dừng và chỉ đối sánh yêu mong nếu chuỗi làm việc đó chủ yếu xác, nhưng không có gì sau đó.

Các proxy ngược được định cấu hình sai

Một tại sao phổ phát triển thành khác gây nên lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS là nếu khách hàng đang sử dụng proxy ngược. Proxy ngược hoàn toàn có thể khá phức tạp và rất đơn giản đưa website WordPress vào vòng lặp chuyển làn đường nếu bị định thông số kỹ thuật sai.