TRỞ VỀ BÊN KIA NGƯỜI HÃY SỐNG TỐT VỚI NHỮNG THÁNG NGÀY

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều cần thiết giấu.Một là lúc say, hay khi đang yêu ai rồi.Những thời gian ngồi chờ lâu này nơi đâu mà ra.Cô 1-1 này nơi đâu mà ra.Trong nhân gian bao gồm 2 điều tôi ao ước biết.Một làm thế nào quên, tốt em đã yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho tất cả những người ta.Có em, duy trì em, chỉ yêu mình em.Chợt quan sát em xa tầm với, tôi đây đề nghị khóc hay cười.Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui tốt buồn.Bởi tôi mang đến sau một người.Bởi tôi đến sau fan ta.Thế đề xuất lời yêu tôi chưa (không) bao giờ được nói.Trở trở về bên cạnh kia người hãy (hởi) sống giỏi với hầu hết tháng ngày.Còn gì tôi đứng vị trí đây nghe sao khóe ngươi cay cay.Cảm ơn đều khi chuyện trò.Cảm ơn thời gian trao nụ cườiGiúp tôi nhận ra xung xung quanh tôi nhiều niềm vui.. Thời điểm tôi ở bên người.


Bạn đang xem: Trở về bên kia người hãy sống tốt với những tháng ngày

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều cần yếu giấu.Một là khi say, xuất xắc khi sẽ yêu ai rồi.Những thời điểm ngồi chờ đợi này nơi đâu mà ra.Cô đối chọi này ở chỗ nào mà ra.Trong nhân gian bao gồm 2 điều tôi muốn biết.Một làm thế nào quên, xuất xắc em sẽ yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho tất cả những người ta.Có em, giữ lại em, chỉ yêu bản thân em.Chợt chú ý em xa trung bình với, tôi đây nên khóc xuất xắc cười.Lại là lần sau cuối tôi phía trên biết vui tuyệt buồn.Bởi tôi đến sau một người.Bởi tôi mang đến sau người ta.Thế cần lời yêu tôi không (không) bao giờ được nói.Trở trở về bên cạnh kia người hãy (hởi) sống tốt với đông đảo tháng ngày.Còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mày cay cay.Cảm ơn hồ hết khi chuyện trò.Cảm ơn thời điểm trao nụ cườiGiúp tôi nhận ra xung xung quanh tôi những niềm vui.. Cơ hội tôi ở mặt người.


*mỗi người Một chỗ

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.502.750


http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba anh bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
494.105


http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.pacmanx.com.net/bucket-image-pacmanx.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg