Lời bài hát tám điệp khúc

×Close bạn đang xem trang giờ đồng hồ Việt không dấu! Click vào liên kết sau giúp thấy trang giờ đồng hồ Việt bao gồm dấu: Tám Điệp Khúc

Bạn đang xem: Lời bài hát tám điệp khúc

Troi lam cho mua cất cánh giang giang may tim det thanh sau. Ban tay phái nam ngon tải sa. Diu anh vào tieng tho. Dua tien anh di vao doi. Me Viet phái mạnh oi! nhì muoi nam ngan loi re duong ve. Troi lam cho mua cất cánh giang giang may tim det thanh sau. Ban tay don gio muon phuong. Ban tay dan goi mong. Dua tien anh di vao doi Me Viet phái nam oi! hai muoi phái nam ngan loi re duong ve.Tieng hat hat tren moi. Giac đần ngu trong noi. Mot dan, dan chim nho cất cánh khap troi Viet nam giới men yeu. Oi tieng chim muong goi dan. Me Viet phái mạnh oi! nhỏ xin dang xin hien tron ca doi. Troi lam mang đến mua bay giang giang may tim det thanh sau. Phái nam nghe tieng hat du dua. Diu anh vào giac ngu. Oi tieng ru ru ngot ngao. Me Viet phái nam oi! Ai chia tay tan tac ca ngan doi. Troi lam mang lại mua bay giang giang may tim det thanh sau. Tung dem ap u trong tim. Tung dem khe khe goi. Anh nho thuong em tung gio. Me Viet phái nam oi! Ai chia tay tan tac ca ngan doi. Tieng hat hat tren moi. Giac dở người ngu vào noi. Mot dan, dan chim nho bay khap troi Viet phái nam men yeu. Oi tieng chim muong goi dan. Me Viet phái mạnh oi! nhỏ xin dang xin hien tron ca doi. Troi lam mang lại mua bay giang giang may tim det thanh sau. Trung duong tuy nhiên nuoc bao la. Trung duong vang tieng goi. Oi! tuy nhiên thieng em ve sầu Troi. Me Viet nam giới oi! nhỏ xin ghi xin khac nguyen loi the. Troi lam mang đến mua bay giang giang may tim det thanh sau. Rung thieng la vày am u. Rung thieng vang tieng goi. Oi! Nui thieng em ve nguon. Me Viet nam giới oi! nhỏ xin ghi xin khac nguyen loi the.
bài bác hát trong album
Nghe nhac Nghe tat ca 31 bai.
Hoang Oanh

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tốc Độ Con Trỏ Trượt Trên Iphone Là Gì, Cách Cài Tốc Độ Con Trỏ Trượt Trên Ios

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.