Câu 214984:  Có hai hộp cùng chứa các viên bi. Hộp thứ nhất có 6 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 5 viên bi đỏ và 8 viên bi xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra cùng màu xanh.

Đang xem: Trong hộp có 5 viên bi màu đỏ 6 viên bi màu xanh

A.  (frac{56}{169})

 

B. (frac{35}{169})

C.  (frac{30}{169})

D. (frac{8}{13})

Phương pháp giải:

– Tính số phần tử của không gian mẫu.

Xem thêm:

– Tính số phần tử của biến cố “2 viên bi lấy ra cùng màu xanh”.

Để lấy được 2 viên bi cùng màu xanh ta lấy 1 viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất sau đó lấy 1 viên bi màu xanh từ hộp thứ 2.

Giải chi tiết:

Số cách lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp lấy ra một viên bi là (C_{13}^{1}.C_{13}^{1}=169) (c).

Số cách lấy ra 2 viên bi cùng màu xanh là (C_{7}^{1}.C_{8}^{1}=56)

Vậy xác suất để lấy ra 2 viên bi cùng màu xanh là: (frac{56}{169})

Chọn A.

Xem thêm:

Chú ý:

Chú ý và sai lầm: Nhiều học sinh khi chọn hai viên bi cùng màu xanh sẽ gộp hết bi xanh lại thành 15 viên, sau đó chọn 2 viên trong 15 viên bi xanh đó nên có (C_{15}^{2}=105) cách. Đây là cách làm sai vì khi gộp lại như vậy có thể sẽ chọn được 2 viên bi cùng màu xanh nhưng không khác hộp.

 

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *