TRUNG BÌNH CỘNG TẤT CẢ CÁC SỐ LẺ CÓ 3 CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 5

Trung tâm Toán học tập pacmanx.com giới thiệu với các em học viên lớp 4 tuyển chọn tập 95 câu hỏi Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: vừa đủ cộng của những số gồm 3 chữ số nhưng mỗi số đó phân chia hết đến 2 là

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Trung bình cộng tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên bé dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số nhưng tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 5 chữ số và những chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số gồm tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, những chữ số khác biệt và có tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số chẵn gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân tách hết đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng các chữ số bởi 7 và chia hết đến 5.

Bài ViO.26 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số còn lại là số lớn nhất có thể. Số mập nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số nhỏ bé nhất có thể. Số bé bỏng nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết tiếp tục 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn không thay đổi thứ từ bỏ của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ nhắn nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số mà trong những số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho:

a) chúng ta C ngồi thiết yếu giữa?b) cặp đôi A với E ngồi ở hai đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập những số có bốn chữ số không giống nhau.

a) tất cả bao nhiêu số nhỏ tuổi hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong số đó có từng nào số điện thoại có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số không giống nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số nhưng mà hàng chục to hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm số 8a3b biết số đó chia hết mang đến 2 và 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 kiếm tìm số 4a8b biết số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất không giống 1 nhưng khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tra cứu số bé xíu nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 bao gồm số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 tìm số bé xíu nhất bao gồm 3 chữ số mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.47 tra cứu số bé nhất gồm 3 chữ số nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng tất cả các số chẵn tất cả 3 chữ số chia hết cho 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng toàn bộ các số lẻ tất cả 3 chữ số phân chia hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số bé nhỏ nhất có 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số đó đều không chia hết đến 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.55 search số bé dại nhất không giống 0 mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tra cứu số 6a2b biết số đó phân tách hết mang lại 2 còn phân chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 search số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 kiếm tìm số 2a8b biết số đó chia hết mang đến 2 với 9, chia cho 5 dư 4.

Xem thêm: Mua Bán Xe Tải Máy Dầu Cũ Và Mới Giá Rẻ Tháng, Mua Bán Xe Tải, Xe Ben Cũ Mới Giá Rẻ 03/2021

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết mang đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không phân chia hết mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tìm kiếm số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có tía chữ số, biết rằng số đó phân tách hết đến 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a nhằm 31a31a31a chia hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết mang lại 72.b) 24a68b chia hết mang đến 48.

Bài ViO.69 tra cứu số tự nhiên nhỏ tuổi nhất để khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo thiết bị tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số từ nhiên bé dại nhất khác 1 làm thế nào cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tra cứu a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số gồm 5 chữ số nhưng mỗi số vừa phân chia hết mang lại 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ tuổi nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) các số này to hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và chia hết cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 kiếm tìm số nhỏ nhất có 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b thế nào cho a35b phân tách hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b chia hết mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi yêu cầu bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết cho 45

Bài ViO.81 mang đến số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Cần bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). Nên thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 65.

Bài ViO.84 đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết cho 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm số tự nhiên nhỏ dại nhất có 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và có các đặc thù sau:

– giả dụ xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết cho 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 7

– nếu xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số trong đó:

a) từng chữ số phần nhiều chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để sinh sản thành các số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ bước đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một vài lớn tuyệt nhất (giữ nguyên lắp thêm tự những chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất mà trong các số ấy theo đồ vật tự từ trái sang phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức thì sau nó.

Bài ViO.93 gồm bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đối chọi vị.

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng solo vị.