Truy Tìm Yêu Quái Âm Dương Sư

" data-medium-file="https://i1.wp.com/pacmanx.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/pacmanx.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/pacmanx.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼Các chương: 1 (gồm 4) với (có 2) , 2 (bao gồm 4), 3 (tất cả 4), 5 (bao gồm 1), 6 (bao gồm 2), 7 (gồm 1), 9 (gồm 5), 13 (có 1), 17 (có 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên gồm 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ hai bao gồm 2 trong Khó;

Chương thơm 2 – Hakaarashi no Rei thứ hai có 2; Kiseirei trước tiên bao gồm 2;

Chương 3 – Akajita trước tiên có 2, Heiyo thứ 2 tất cả 2;

Chương 5 – boss khủng Kamikui có 1;

Cmùi hương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi địa điểm 1 con;

Cmùi hương 7 – Kappage authority thứ 2 có 1;

 Chương 9 – Chouchin Kozou thứ nhất có 3, Chouchin Kozou thứ hai có một, quái vật Moucha bao gồm 1;

Cmùi hương 13 – trùm cuối Kubinashi có 1;

Chương 17 – trùm cuối Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 gồm 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 cho 3 mỗi khu vực 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 5 cùng 7 mỗi chỗ 1 con;

Bạn đang xem: Truy tìm yêu quái âm dương sư

*

Akajita – Xích Thiệt – 赤舌Các chương: 3 (bao gồm 2), 10 (tất cả 1), 15 (bao gồm 6), 16 (tất cả 4), 23 (bao gồm 6)

Chương thơm 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita sản phẩm công nghệ hai có 1;

Chương thơm 10 – Satori máy hai gồm 1;

Cmùi hương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều sở hữu 1;

Chương thơm 16 – Akajita trước tiên có 1, Akajita thứ 2 bao gồm 2, Akajita lắp thêm 3 có 1;

 Chương thơm 23 – 2 con Hone Onmãng cầu từng khu vực 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 với 7 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 đến 6 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 cho 3 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 5 với 6 mỗi vị trí 1 con;

*

Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi black đétCác chương: 4 (bao gồm 7) với (tất cả 6) , 5 (có 7), 6 (bao gồm 4), 7 (bao gồm 2), 11 (tất cả 4), 13 (tất cả 12), 14 (tất cả 12), 15 (có 6)

Chương 4 – Karakasa Kozou đầu tiên bao gồm 3, Karakasa Kozou thứ hai có 1 vào Thường, 2 Amanojaku Aka từng nơi 1 con;

Chương 5 – Norikabe trước tiên bao gồm 2, Norikabe thứ 2 gồm 3, 2 Hokigami mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng địa điểm 2 con;

Chương 7 – Boss Youko có 2;

Chương 11 – 2 Hitotsume Kozou từng chỗ 2 con;

 Cmùi hương 13 – 3 Gaki từng nơi 3 bé, 3 Karakasa Kozou từng địa điểm 1 con;

 Cmùi hương 14 – 3 Hokigangươi mỗi khu vực 3 con; monster Yumekui tất cả 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng khu vực 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, cùng Kyonshi Ani từng vị trí 1 con; Umibouzu gồm 2

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 tất cả 1;


*

Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿Các chương: 1 (bao gồm 4), 2 (bao gồm 2), 5 (có 3), 6 (có 9), 8 (bao gồm 2), 13 (bao gồm 6), 15 (tất cả 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori từng khu vực 1 con, Chouchin Kozou thứ nhất có 2;

Cmùi hương 2 – quái nhân Zashiki có 2;

Chương 5 – Kanko cuối bao gồm 3;

 Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 3 bé, quái dị Kodokushi gồm 3;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori từng vị trí 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – Boss Kuro Mujou gồm 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu gồm 8, Gaki gồm 6, Hone Onmãng cầu bao gồm 6, Kyonshi Ani có 4, với Sea Monnk tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 6 cùng 7 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

*

Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄鼓 – Trống

單眼 – Một mắtCác chương: 3 (gồm 3), 5 (có 4), 8 (có 4), 12 (gồm 1)

Cmùi hương 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi địa điểm 1 bé, Akajita thứ 2 có 1;

Chương 5 – Hokigamày thứ hai tất cả 2, Kanko thứ nhất tất cả 2;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Chương thơm 12 – Oguna đầu tiên có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu gồm 3, Shouzu bao gồm 2, với Kyonshi Ani có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/6 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ooteđần – Tầng 2 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 5 bao gồm 1;

*

Hokigangươi – Chửu Thần – 帚神Các chương: 2 (bao gồm 1), 3 (bao gồm 2), 4 (gồm 4), 5 (gồm 2), 6 (có 6), 7 (gồm 4), 8 (gồm 8), 9 (có 5), 12 (gồm 1), 14 (gồm 3)

Chương thơm 2 – Hokigami bao gồm 1;

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên tất cả 2 trong Thường, có 1 trong Khó;

Cmùi hương 4 – 2 Hokigami mỗi nơi 1 con, quái vật Ame Onna có 2;

Cmùi hương 5 – 2 Hokigangươi từng chỗ 1 con;

 Cmùi hương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi địa điểm 3 con;

Chương thơm 7 – Koi đầu tiên có một, Koi thứ 2 gồm 3;

Chương thơm 8 – 2 Momo mỗi nơi 1 bé, Karakasa Kozou thứ nhất gồm 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 2, quái thú Momo gồm 1;

Chương 9 – Tesso thứ nhất có 3, Tesso thứ hai có 2;

Chương thơm 12 – Umibouzu thứ nhất tất cả 1;

Cmùi hương 14 – 3 Hokigangươi mỗi địa điểm 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakuđưa ra gồm 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onmãng cầu tất cả 4, với Kyonshi Ani gồm 2;

 Phó bản Bí mật Ootengốc – Tầng 1 có 4, Tầng 2 mang lại 10 mỗi nơi 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 từng khu vực 3 con;
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Thanh khô – 天邪鬼青Con DiềuCác chương: 2 (gồm 1), 5 (tất cả 2), 6 (gồm 2), 8 (bao gồm 3), 10 (bao gồm 4), 11 (có 2)

Cmùi hương 2 – quái dị Zashiki gồm 1;

Cmùi hương 5 – monster Kamikui tất cả 2;

Chương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi nơi 1 bé, quái thú Momo có 1;

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 2 con;

Chương thơm 11 – trùm cuối Momiji bao gồm 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra có 3, Kyonshi Ani gồm 3, với Umibouzu gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 1 đến 3 bao gồm 4 each, Tầng 4 cho 9 mỗi nơi 3 con, với Tầng 10 gồm 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 từng chỗ 1 con;


Kiseirei – Ký Sinc Hồn – 寄生魂Các chương: 2 (gồm 5), 3 (tất cả 3), 5 (tất cả 2), 11 (có 3), 12 (có 1), 16 (có 9)

Cmùi hương 2 – Hokigangươi có 1, Hakaarashi no Rei đầu tiên bao gồm 2, và 2 Kiseirei mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 3 – boss khủng Hououka gồm 3;

Cmùi hương 5 – 2 Kanko từng khu vực 1 con;

Chương 7 – quái vật Youko mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 11 – Hồn Samurai thứ nhất gồm 3;

Cmùi hương 12 – boss khủng Yuki Onmãng cầu gồm 1;

 Chương 16 – 3 nhỏ Akajita, từng con tất cả 3;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực 3 con;


Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖Các chương: 4 (có 7), 8 (gồm 2), 13 (gồm 3)

 Chương thơm 4 – Hokigangươi thứ 2 có 2 vào Thường (3 vào Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi khu vực 1 nhỏ, Amanojaku Aka trước tiên có một, Amanojaku Aka thứ hai có 2;

Chương 8 – 2 Karakasa Kozou từng nơi 1 con;

Chương thơm 13 – 3 Karakasa Kozou từng chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 cho 3 từng vị trí 1 con, Tầng 4 mang lại 6 mỗi địa điểm 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 2 tất cả 3;


Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼Các chương: 2 (gồm 5), 12 (bao gồm 2), 23 (gồm 5)

Chương thơm 2 – Hokigangươi có 1, 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 1 bé, Kiseirei thứ 2 bao gồm 2;

Chương 12 – 2 Doujo từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng nơi 1 con; monster Kairaishi tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng một nửa từng chỗ 1 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2/3 từng chỗ 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 có 3;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang lại 6 mỗi chỗ 3 con;


Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧Các chương: 1 (có 4), 3 (có 3) cùng (tất cả 4) , 7 (bao gồm 3), 8 (tất cả 2), 9 (có 2), 12 (bao gồm 2), 15 (tất cả 3)

Chương 1 – Amanojaku Midori thứ 2 gồm 2, 2 Chouchin Kozou mỗi vị trí 1 con;

Chương 3 – Akajita thứ nhất có 1, Heiyo thứ nhất có một trong Thường (2 vào Khó), Heiyo sản phẩm nhì gồm 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou từng địa điểm 1 con;

Chương thơm 8 – Boss Momo tất cả 2;

Chương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi vị trí 1 con;

Chương 12 – Doujo đầu tiên có 2;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3, Futakubỏ ra tất cả 4, Kuro Mujou gồm 3, cùng Umibouzu tất cả 4;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng một nửa từng vị trí 3 con;
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁石 – 青苔

Tường ĐáCác chương: 3 (gồm 1), 4 (bao gồm 9) với (gồm 10) , 5 (bao gồm 4), 6 (bao gồm 2), 7 (bao gồm 3), 8 (gồm 5), 11 (tất cả 2), 12 (tất cả 3), 14 (tất cả 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có một trong Thường (2 trong Khó);

Chương 4 – Hokigangươi thứ nhất tất cả 2, Hokigamày thứ hai có 1 vào Thường, Karakasa Kozou thứ 2 gồm 2 vào Thường (3 vào Khó), Amanojaku Aka đầu tiên bao gồm 2 vào Thường (3 trong Khó);

Chương thơm 5 – Norikabe thứ nhất có một trong Thường (2 vào Khó), Norikabe thứ hai có một, Hokigangươi thứ nhất gồm 2;

Chương 6 – 2 Kochosei từng vị trí 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority thứ nhất bao gồm 2, quái nhân Youko tất cả 3;

Chương thơm 8 – Momo đầu tiên tất cả 2, Momo thứ hai có 3;

Chương thơm 11 – Hitotsume Kozou thứ nhất có 1, Gaki thứ nhất có 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu thứ nhất có 2, Umibouzu thứ hai có 1;

 Chương 14 – 3 Norikabe từng địa điểm gồm 6;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có một, Kuro Mujou tất cả 4;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 mỗi nơi 1 con;
Hắc Báo – 黑豹Cmùi hương 5 – Norikabe thứ nhất có 1 trong Thường (không có trong Khó);

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 gồm 3;
Ma Chó – 跳跳犬Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori thứ nhất bao gồm 2 vào Khó;

 Chương thơm 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng chỗ 3 nhỏ, Chouchin Kozou máy 3 có một, Kappa cuối tất cả 2;
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (tất cả 2), 18 (bao gồm 6)

Chương thơm 6 – 2 Kochosei từng khu vực 1 con;

Chương thơm 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ từng vị trí 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Nguyên Hỏa tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 4 tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 1 mang lại 4 từng nơi 4 nhỏ, Tầng 5/6 mỗi địa điểm 3 nhỏ, và Tầng 9 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 có 1;
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (gồm 1), 7 (có 2), 10 (có 4), 23 (có 4)

Chương thơm 2 – boss khủng Zashiki có 1;

Chương 7 – monster Kanko bao gồm 2;

Chương thơm 10 – Satori thứ 2 tất cả 2, Kairaishi thứ hai bao gồm 2;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 bao gồm 2 cùng Tầng 6 tất cả 1;

 Phá Kết giới/PVPhường – phần đông từng team phần đa có một phải không phải dùng mang đến sushi;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 gồm 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2/6 mỗi nơi 1 con;
Koi – Lý Ngư Tinc – 鲤鱼精Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (tất cả 7)

 Chương thơm 7 – Koi đầu tiên bao gồm 3, Koi thứ hai có một, Kappage authority thứ nhất có một, Chouchin Kozou bên đề xuất có 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 cho 10 từng khu vực 1 con

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 bao gồm 2, Tầng 10 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 từng khu vực 1 con;
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫Các chương: 1 (tất cả 3), 15 (bao gồm 9), 18 (tất cả 24)

Chương thơm 1 – quái vật Kyuumei Neko gồm 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi khu vực 2 nhỏ, quái thú Kyonshii Imokhổng lồ bao gồm 3;

 Cmùi hương 18 – 3 Kyuumei Neko từng khu vực gồm 6, 3 Sanbi no Kitsune từng địa điểm 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 cùng 9 mỗi địa điểm 1 con, Tầng 10 tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1 đến 3 từng địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi vị trí 2 con;
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫Các chương: 10 (có 5), 17 (bao gồm 3)

Chương 10 – Satori trước tiên có 3, Kairaishi thứ nhất tất cả 2;

Chương thơm 17 – 3 Bakedanuki mỗi nơi 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 1 mang lại 3 mỗi nơi tất cả 4 bé, Tầng 4 đến 10 mỗi nơi 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 2 gồm 3;
Kappa – Hà Đồng – 河童Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (gồm 2), 23 (có 2)

Chương thơm 7 – 2 Kappa từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 mang đến 10 từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 mang lại 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 gồm 5 nhưng tầng này khó;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 3 con;
Ogumãng cầu – Đồng Nam – 童男Cánh/Vũ Y/Hiến TếCmùi hương 12 – 2 Ogumãng cầu mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 9 tất cả 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con;
Doujo – Đồng Nữ – 童女Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (có 7) với (có 6) , 11 (gồm 1), 12 (có 5)

 Chương 3 – Heiyo trước tiên tất cả 2 trong Thường (1 trong Khó), Akajita thứ hai bao gồm 2, Amanojaku Ki thứ 2 có 3;

Chương thơm 11 – quái thú Momiji bao gồm 1;

Chương thơm 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ 2 có 3, Oguna sản phẩm công nghệ hai có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 tất cả 2, Tầng 4 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 gồm 3;
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼Các chương: 9 (tất cả 3), 11 (bao gồm 4), 13 (bao gồm 3), 16 (có 3)

Chương 9 – trùm cuối Moutía tất cả 3;

Cmùi hương 11 – Gaki đầu tiên có một, Gaki thứ hai gồm 3;

Chương 13 – 3 Gaki từng nơi 1 con;

Chương thơm 16 – 3 Gaki mỗi nơi 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 cho 3 từng địa điểm có 4, Tầng 4 mang đến 10 mỗi chỗ 3 con;
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师Độc/TrùngChương 6 – boss khủng Kodokushi bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 mang đến 10 từng khu vực 1 con;
Karasu Tegàn – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗Naginata/Cánh

Mặt NạCác chương: 3 (gồm 2), 9 (tất cả 4), 12 (có 6), 17 (bao gồm 3), 18 (có 3)

Chương 3 – 2 Akajita từng địa điểm 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi mỗi khu vực 1 con, boss khủng Mouba gồm 2;

 Chương thơm 12 – Umibouzu sản phẩm nhị tất cả 2, 2 Ogumãng cầu mỗi khu vực 2 bé (các duy nhất 4 bé giả dụ Oguna dùng skill hồi sinh);

Chương 17 – 3 Karasu Teđần độn từng vị trí 1 con;

Chương 18 – trùm cuối Ootelẩn thẩn gồm 3;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 với Tầng 9 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6/7 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 cho 9 từng khu vực 3 con, Tầng 10 tất cả 5;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengốc – Tầng 5 có 4;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 3 gồm 2;
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼Các chương: 5 (bao gồm 1), 10 (có 2), 21 (tất cả 3)

Cmùi hương 5 – quái vật Kamikui có 1;

Cmùi hương 10 – trùm cuối Shuten Doji tất cả 2;

Cmùi hương 21 – 3 Kamikui từng vị trí 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 3 tất cả 3;
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguim Hỏa – từng tầng có 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 với 9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4/9 mỗi chỗ 1 bé, Tầng 10 gồm 3;

Mhình ảnh khế ước – Hotarugusa bao gồm 3;

Phá Kết giới/PvPhường – thường chạm chán sinh hoạt fan nghịch cấp độ thấp
Hồn Samurai – 武士之灵Chương thơm 11 – 2 Hồn Samurai mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 12 – quái dị Yuki Onmãng cầu gồm 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 3 tất cả 3;
Kyonshii Imokhổng lồ – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹Các chương: 12 (gồm 1), 15 (bao gồm 1)

 Cmùi hương 12 – quái vật Yuki Onmãng cầu có 1, cùng hoàn toàn có thể phục sinh Kyonshi Ani;

Chương thơm 15 – trùm cuối Kyonshii Imokhổng lồ gồm 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi khu vực 1 con;

Xem thêm: Múi Giờ Mỹ Và Giờ Việt Nam Chênh Lệch Múi Giờ Giữa Việt Nam Và Mỹ

Heiyo – Binc Dũng – 兵俑Binh Giáp

Hóa ĐáCác chương: 3 (tất cả 2), 10 (tất cả 1), 21 (có 3)

Chương thơm 3 – 2 Heiyo mỗi khu vực 1 con;

Chương thơm 10 – boss khủng Shuten Doji bao gồm 1;

Chương thơm 21 – Enenra thứ hai có một, Kamikui thứ hai cùng 3 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Ngulặng Hỏa có 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Hay chạm mặt ngơi nghỉ tín đồ đùa khoảng trung;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 với 10 từng chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 4;
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (có 2), 21 (tất cả 7)

Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi vị trí 1 con;

Cmùi hương 21 – Kamikui đầu có 3, Kamikui thứ hai với 3 mỗi nơi 2 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 tất cả 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 với 7 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 cùng 9 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 từng chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 từng địa điểm 1 con;
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên ổn Cang KinhCác chương: 11 (gồm 5) cùng (tất cả 7)

 Chương thơm 11 – Hồn Samurai thứ 2 bao gồm 3, 2 Hitotsume Kozou mỗi nơi 1 con trong Thường (mỗi chỗ 2 vào Khó);

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tháng 5 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootegàn – Tầng 4 bao gồm 1;
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠Các chương: 9 (tất cả 6)

Chương 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ 2 tất cả 2, Chouchin Kozou thứ hai tất cả 2, Yamausagi thứ hai gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu bao gồm 16 (Nkhô hanh độc nhất vô nhị là trường đoản cú bắt cặp vào menu Tổ đội);

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 1 cho 3 gồm 1;
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图Quạt/Nước

Vỏ Sò/ĐuôiCác chương: 22 (có 1)

Cmùi hương 22 – boss khủng Jorogumo tất cả 1;

 Ecounter – Shouzu bao gồm 3;

Phá Kết giới/PVPhường – không xuất xắc gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 đến 8 từng khu vực 1 bé, Tầng 9/10 từng tầng gồm 2;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/10 từng chỗ 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 tất cả 1;


Ame Onna – Vũ Nữ – 雨女Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (bao gồm 1)

Cmùi hương 4 – monster Ame Onmãng cầu có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

 Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 3 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 đến 10 từng tầng trệt con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 từng tầng trệt dưới con;
Kanko – Quản Hồ – 管狐Các chương: 5 (có 3), 7 (có 2), 11 (có 4)

Chương thơm 5 – Kanko đầu gồm 2, Kanko thứ hai bao gồm 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou từng nơi 1 con;

Cmùi hương 11 – Hitotsume Kozou thứ hai có 1, Gaki đầu gồm 2, Gaki thứ hai gồm 1;

Chương nước ngoài truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng địa điểm tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 3 mỗi chỗ bao gồm 4 bé, Tầng 4 đến 10 từng địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 bao gồm 5 dẫu vậy khó;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 bao gồm 3;
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔Các chương: 9 (tất cả 7), 13 (có 1), 16 (có 3), 17 (gồm 1), 23 (tất cả 9)

 Cmùi hương 9 – Yamausagi đầu bao gồm 4, Yamausagi thứ 2 gồm 3;

Chương 13 – quái nhân Kubinashi gồm 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Chương thơm 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa tất cả 1;

Chương thơm 23 – 3 Moutía mỗi vị trí 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 tất cả 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp
Kochosei – Hồ Điệp Tinch – 蝴蝶精Trống Tay

Khả ÁiCmùi hương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 8 – boss khủng Momo có 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3/8 từng địa điểm 1 con, Phó bạn dạng Nghiệp Ngulặng Hỏa có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 2 bao gồm 3, Tầng 4/5 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 từng khu vực 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang lại 3 mỗi vị trí 1 con;
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童Thạch Chùy

Quái LựcCác chương: 8 (có 1), 16 (gồm 6)

Cmùi hương 8 – Karakasa Kozou thứ 2 gồm 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 3 tất cả 3;
Kubinashi – Vô Thủ – 首无Các chương: 13 (bao gồm 3), Ngoại truyện 1 (có 4) và (bao gồm 6)

Cmùi hương 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có 1, monster Kubinashi tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 2 gồm 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 1 bao gồm 3;
Satori – Giác – 觉Các chương: 10 (có 4), 11 (bao gồm 2)

Cmùi hương 10 – 2 Satori mỗi vị trí 1 bé, 2 Kairaishi mỗi khu vực 1 con;

Chương thơm 11 – monster Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji từng nơi 3 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 10 có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 đến 6 mỗi vị trí 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 từng vị trí 3 con;
Jikigaeru – Thanh Oa Từ Khí – 青蛙瓷器Xúc Xắc/Hũ

Gian LậnCác chương: 4 (bao gồm 1)

Chương 4 – quái nhân Ame Onmãng cầu có 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 5 nhưng mà hết sức khó;

Phó phiên bản Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 3 tất cả 1;
Yuki Onna – Tuyết Nữ – 雪女Các chương: 8 (tất cả 2), 12 (có 4)

Cmùi hương 8 – 2 Sakura từng địa điểm 1 con;

 Cmùi hương 12 – 2 Doujo mỗi chỗ 1 bé, Boss Yuki Onna bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;


Inugangươi – Khuyển Thần – 犬神Gâu Gâu

Thủ HộCác chương: 10 (bao gồm 2), Ngoại truyện 1 (gồm 9)

 Chương thơm 10 – Satori thứ 2 có một, Kairaishi thứ 2 có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 từng chỗ 1 con;
Hone Onna – Cốt Nữ – 骨女Đầu Lâu

Oán HậnCác chương: 10 (gồm 2), 11 (bao gồm 1), 13 (gồm 1), 17 (bao gồm 1), 23 (có 2)

Chương 10 – quái dị Shuten Doji bao gồm 2;

Chương thơm 11 – boss khủng Momiji bao gồm 1;

Chương thơm 13 – quái vật Kubinashi bao gồm 1;

Cmùi hương 17 – trùm cuối Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương thơm 23 – 2 Hone Onna từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 có một, Tầng 6 bao gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 có 4;
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương thơm 12 – 2 Umibouzu từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8 tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 1 bé, Tầng 8 có 5;
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥Nến/Quan TàiCác chương: 10 (tất cả 1), 12 (gồm 2)

Cmùi hương 10 – Boss Shuten Doji gồm 1;

Chương 12 – boss khủng Yuki Onmãng cầu tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani bao gồm 3

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang lại 6 mỗi địa điểm 1 con;
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (gồm 4), 23 (tất cả 2)

 Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 23 – Boss Kairaishi có 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 bao gồm 1
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – AccessoriesCác chương: 11 (có 2)

Cmùi hương 11 – Boss Momiji có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;
Hangan – Phán Quan – 判官Các chương: 16 (tất cả 1)

Cmùi hương 16 – boss khủng Hangan bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 8 gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 7 gồm 3, 8 cho 10 từng chỗ gồm 2;
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖Các chương: 8 (gồm 3)

 Chương thơm 8 – 2 Sakura mỗi nơi 1 bé, monster bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 6 bao gồm 1;
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (tất cả 6)

 Chương 14 – Norikabe cuối có một, quái vật Yumekui bao gồm 5;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 2, Tầng 9 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火Các chương: 3 (có 1), 20 (tất cả 1)

Cmùi hương 3 – boss khủng Hououka tất cả 1;

Chương thơm trăng tròn – Hannya thứ 2 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 với 7 đến 10 mỗi nơi 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka bao gồm 3;
Momo – Đào Yêu – 桃花妖花 – Flower

舞 – DanceCác chương: 8 (gồm 1)

Cmùi hương 8 – trùm cuối Momo có 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/10 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1, Tầng 10 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 8 có 5;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 8 gồm 2, 9 có 1;
Moutía – Mạnh Bà – 孟婆Bát/Cầm

Nha NhaCác chương: 9 (tất cả 2), 23 (bao gồm 3)

Chương thơm 9 – boss khủng Mouba gồm 2;

Chương thơm 23 – Cả 3 Moucha mỗi khu vực 1 con;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 gồm 2, Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có một, 8 có 2, 9/10 từng chỗ 3 con;
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬Dơi/MáuCác chương 21 (có 4), 22 (tất cả 1)

Cmùi hương 21 – 2 Kyuuketsuhime, trùm cuối Hotarugusa mỗi vị trí 1 con;

Cmùi hương 22 – quái thú Jorogumo có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 tất cả 2, Tầng 10 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 có 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 but the fight is Khó;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại – Tầng 10 bao gồm 5;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 10 có 2;
Kuro Mujou – Quỷ Sứ đọng Hắc – 鬼使黑Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minh GiớiCác chương: 16 (bao gồm 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 3;
Shiro Mujou – Quỷ Sứ Bạch – 鬼使白Minc Giới/Trắng

Đoạt MệnhCác chương: 16 (tất cả 1)

Cmùi hương 16 – monster Hangan có 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 2 dẫu vậy cạnh tranh đánh;

Phó bản Bí mật Ootengốc – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 bao gồm 1;
Kamaitachi – Liêm Dứu – 镰鼬Chùy/Đinch Ba/RìuPhó bản Ngự hồn – Tầng 5 gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 7/8 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 gồm 1;

Cmùi hương 18 Kamaitachi bao gồm 14 bé (Khuyên ổn chọn vì chưng phần thưởng có cả Mảnh Thức thần);
Youko – Yêu Hồ – 妖狐Tlỗi Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (bao gồm 2)

Chương thơm 7 – quái vật Youko bao gồm 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó bạn dạng Nghiệp Nguyên ổn Hỏa bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootegàn – Tầng 8 bao gồm 5;

Ootedại – Đại Thiên Cẩu – 大天狗Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (gồm 1), 18 (gồm 2)

Chương thơm 15 – Chouchin Kozou cuối bao gồm 1;

Cmùi hương 18 – Sanbi no Kitsune trước tiên có 1, quái vật Ooteđần bao gồm 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 có 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 mang đến 10 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần – Tầng 8/9 tất cả 2, những tầng khác mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 tất cả 1;

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子Các chương 10 (2) , 22 (1)

Cmùi hương 10 – monster Shuten Doji gồm 2;

Chương thơm 22 – trùm cuối Jorogumo tất cả 1

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7/10 có 1;

Phá Kết giới/PVP.. – hên xui;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 cho 10 từng nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần độn – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 gồm 2;
Enma – Diêm Ma – 阎魔Mây/Minch Giới Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 có 1;
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuim Chi Chủ – 荒川之主Chương thơm 17 – trùm cuối Lãnh chúa Arakawa có 1;