Truyện Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên

Phim Bạn Cùng Phòng Tôi Là Hồ Ly Tinh – Hay có tên khác là Ngã Đích Thất Hữu Thị Hồ Tiên.

Bạn đang xem: Truyện bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên

Phlặng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Dự án đam mỹ chuyển thể Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên được phân tách thành bản điện ảnh Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Linch Hồ Thánh Tử và webdrama Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Tkhô nóng Xuân Vị Ương. 

Tên phim: Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên

Số phần: Điện ảnh vs Webdrama.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Xử Trí Khi Bé Sốt Cao Gây Co Giật, Sốt Co Giật Ở Trẻ

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Tân Duệ

Tổng đạo diễn: Thành Vệ Bình

Cố vấn: Lý Tác Nam

Diễn viên chính: Ngô Sở Nhất, Lý Trạch Bằng (đều trực thuộc công ty truyền thông MEDO.)

Diễn viên phụ: Lý Trạch Bằng, Hạ Úy Dụ, Trương Mỹ Nga,...

Nội dung:

Phyên thuộc thể loại thần tiên kỳ ảo, chủ yếu xoay quanh câu chuyện hồ tiên Lục Bạch vượt không gian và thời gian để đến xã hội hiện đại, báo đáp mang lại vị ân nhân cứu mạng của hồ tộc.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.