Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

"Tính con nít chưa không còn cũng được, ít nhất vẫn có năng lượng lấy vk sinh con, còn không tới nỗi già có lòng mà không tồn tại lực, tức thì cả nam nhi cũng không có, vậy cũng thừa thảm đi, anh nói xem nạp Lan."Minh Dạ thả 3 miếng con đường vào ly cafe, nheo lại mắt mỉm cười khẽ. Mang đến 3 miếng đường vào ly café là kiến thức của Lan San, Minh Dạ lừng khừng ma xui quỷ khiến thế nào thì cũng học theo.Dù là nạp Lan Diễn thờ ơ mặt không thay đổi sắc, bây chừ cũng ko nhịn được nhưng khẽ nhíu mày.Minh Dạ nói gồm quy củ, y như không có một chút ít khiêu khích nào, nhưng lại đang tiếp tục nghi ngờ năng lực của anh ta, nói anh ta ngay lập tức cả tác dụng tạo fan với vk cũng ko có.

Bạn đang xem: Truyện cực sủng đệ nhất phu nhân

CTfoUezc1YdcLyQoKgWiUd430I5qcYfiBmQZovIA6DyTutVyfSCoVdT5HO3wmS9yq99k5ITpx83N0w0vy78XrcNZhXR7nBIbnv5lXa7aOnUme/NApuiewLMvpJ/l2Se+uqSBypdoDGeQpAUDQ0/QcQaVUfZVwdwrXiToCSBpdABm6zwoRxyOOuQBuHB6HNyFEL8dl5mDlq+p0R7YZV45RIHrN1GYrig9SKdxT5B/YgeiOkNtyXYQV8+ugM00dgqSXxS/xtH+QvM6P78zbRD4TDLZdA/pJ/oz7pi0N87xz3ZUjTuD2h+V3dcEUWCayhWRpwE42dy65KOPydeH3/JW6+DGLh7DQCRNDmLYStuZ9OjQTgLXktByCdexNfU4DmITlKrIKTmcqKa0g2rto6/02DuCwrMpD+F5cKrpySrsc4W/9/FJwi2mT1w0xaX+RoTxA4gF+BENOOrHYp4RiOVn06hNFSgJ+JKqQGR92JIoFH3VN56Owov8LBxnLkVMd+l0bgwDHWLxEFPtFU+AdTebEtAT7a5l+hVYuLPgf0vm8vNgiEgrYVSu7RZaw5IAE8e9J9b5EalidEPjRzuOHiI/9HlgaQyT7lJTE5jhZwzPT/I9wZ4w8iFgTschUjFgYOz03/MGyzGW3dBE/YnMWWBFHN8E2GJId5DS8FGTMFiEOhCRWIAoRK7c84/2fdXJBpVxkNow7y5txXntUQV78vL8qdaE/uLALZqUgmt2mrBRYE4tQFEr6wNDhg1AvdluULFfLiGlEjqmZl7hziGvPiGzz9AlEK/1GNyPDUK92DFhy8ZYB1s+kyzFH1d67xb3Ik8Tip8lk6QpTsAKakiSdOtS3rQcavL6YlY+otpWUkwSxs0WcJW/GWbNEgkYWwoTy3cUrTdt/izsudfTLY9SdJUfkEs+/a3G5fDXmL0KNYR3a8WMmeewCpwkYZk0rOIAjjYghcK0VRQIGJoCTkMZFchSL2hFV5+UzgeLtvYcPGfEbol8sT0o7+Q5REqnvklfj4ZxBXci3tqRWkr4Zd6lB/fk6yTrCSDZnX8tJxh+c98JJUT1Rl5U/14xJC2GgPCtj3E6qJDxuyCHA5JijiEqmF3rCK1g1tYW1JSYfwVjrIczNTL61K6OH4huB4lNwUWGKoOXlxzzQ34pZDGhGGSff5PxIOJ31faXiwkdYFMOJpqBbvmyuCzAYF+T2AXxqcuLwuP4JiPWBLwMjG7WpYFqXWW6cyAnjkJA3QuavI9kvL6GvNfuv4/mqPr4hK/DZg==

Xem thêm: 6 Triệu Nên Mua Điện Thoại Gì 2018, Top 10 Điện Thoại Dưới 6 Triệu Tốt Nhất Năm 2021

B5urkm3SnAWPx32n9uO1UdMVylRqUxO4I+dtv3ta0vjQ+XwYs2flxAeB0m5dKCVyq88xqTGHHs3NeFX7G+tZqOFWSTefY5tjvv7KpIzVxXsmbtRL3DojbQKeZdGxc3JqYubGJRZwhf1GZdJNjdjqsNRVSPZ3x3S7+/aU24XDxa2uRrCF0z+AdEiwHSpp05vGEYeSSyiGV3FhXs1/z+8xCp8I41mYvYV1nGc/CcX8qoXoJkZ2B/LwSoGqyUp/oova0MfvA5P+W/I6Pp8kbQDfRnwB9QxvvS6EffYh5Y46bBpWi/p8IpBJeH210xiIyqFogAt+DF+tov6UmzwoAiuxrfKlnM2MWiuM2SJKadXX8qB1FR0Cks9yCdaRfLssDmMdm+2aI3GACnLxjyZJ1f4hInLOY3CmlT3Ut6rtQFL3PoW81eq3jCZAktPofLa2yVmvlhEKph5ebWkOys5QixLCCV4pzGVBTkoFALGblsYOM2YZZ9AjGHayKlLLn2BnGSd4IBCQZGzxWB3unDerN3DZFeu7fSw/49cWnPL6nKzuvLHPy4uqbx02lSEPgI6Ja+P+LDt2U7as8eb1FXrXlnNk7pQpBR2VL62f0k2FsoOAjib9bx4lM/Ct9EYvB7wYTeGzi17aQ6pyHAGT/EgeP60LXIZJ1G1JMs4TJIg++xbHmsLX70HpO7yZ9WwgYZrPgA+zltvxkQDNVnQsnv35aDn+aA1F+KvGYM5jGXdgCSXOMwwrB6w=
Y3s633ZxZSKEnPyn9qKiGdk32plmIIbACK4ZtV9IPerQ98xQZpGrlAEIq2FaKD72fX58JUmzB83NeHf72L8XouRSwazGm1qoVT8aaW8PSqepLXE4jqHKbMNXh9GxcubwreBAspNlRCaTLZ/o1tU/vJxGwG2I1JJob6yyK8YnOK2uCOQuhutAOqxVlFJh05TGpX61QH9OGXIo0bVYzuF+ShWoCgTarG/izmJtQZJT8ZI9dgFThyZ9esgnGwy77MjdWFwSAnluFvCzRq4kKkPdZ3wB10J8Xu8q7riWPgahl1VbhDfn2Jbt7NdDEsFAC99GMpvx3z9i4uKCgfKsmzDj4Q9HM0zL7e9NAEDRs9Leuu5ZnWQJ3IRpCdaDP/UmDmIHju2cKjCKS8NMTvEaDDO6zHqbId3W7DGau+JaFYchf8sJpSP43iumTlw0wbjyCIR5WZbHtREIMGJcIWGXEoaDEn4p2GYGHk+vQXM6lSDh8rRZrGNPGtsha0jLXh91+vAwr8LUp+NW6bU2nDeXeHB4a2G4KK5lyBhYk7tv5afzvL1rr0Jrs+m+AIBNkclW7AisYMaTsHouIl/186RR617rMik0TIxGSXsakeDEKVzEbeK6aC+ao3p+lIRsSxN7mqLxHiffRO05idPNM88P3G0MHs4Ez3FBfNvS7UyxJ6fQdVGD7lAo9E1YJjLrL342ohYyjFJqxPgixXRkLCR2taZK2a+D/qWIIpR3QIioFSo0nqjpySkW6wxDmoQbowIgRFKIg/TnVWw/szYul2xQ73PomQ384aClVjwQV1mIckfhhc/2cQrraWWGBuG27xl+Xl4biow+k65rTmdYDZFTobWcwLpDYGFv8wl8sZsAP2GdFExyVb7dm2uFFKOR9sxdZ8a6762s7WTo986GOMJSbjHDkKj69AxWwNqVQToT9FC+wUmM3uM0kFOO8px9Iz5HUPfvcEouNPzJz8LJ91X60cG08e44ehcPIwZKbD1UcsKeewgIrSCAOOQF8gllAwoRjKRq4CJ0W6OQWg20/A1sAffk6yTqGz6e038sP1UoxB4fJVr1Rm5D/0QkAyfcGwAHD5XAA/Mr9YQTBpyBRy4imF/rCLUukXTUkJSPYgVjuod00c5yTnmWH5/nXZn8waFipRlUhv8gggAX8apdsuSSNgYiZCw5yb8dWeNQNFis6iwIKKqx5iOSn4eC1/8ii8JA3OP/JjGYC33ffG7WqCMFg+MhhSHETO+T3QO4vmpzsuzNTEG7o4B1PWmwyv2YKiGNx1ZiWJEon+G50lbI9uq9L91E4HSMQJLCm/p3pyFpvbf3YpK/K0VpZ43HIgrt7Vd97H/G0RaX/FYJxLZdJtpaS44AJXDas35WUBjjSI9xq9s0vdvtytTp1eBac1heshLjmDOSUN+Yz1O/dsAAoOCZ/0Ax0A==