Quy Tắc Chuyển Tự Động Từ Thành Tha Động Từ Trong Tiếng Nhật

Tự động từ với Tha động tự thật khó khăn nhằn đề nghị không các bạn. Đừng lo lắng hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Tiếng Nhật Đơn Giản để hiểu tường tận về Tha rượu cồn từ và tự động hóa từ nhé

Bạn đang xem: Quy tắc chuyển tự động từ thành tha động từ trong tiếng nhật

1. Định nghĩa: tự động hóa từ (“Tự” = từ thân) là cồn từ ko phải là sự việc tác động lên đối tượng người sử dụng khác cơ mà diễn tả hành vi tự thân của nhà thể2. Đặc điểm+ Là rượu cồn từ mà không bao gồm tân ngữ trực tiếp đi kèm.+ chủ ngữ là đối tượng người tiêu dùng duy độc nhất vô nhị của hành vi hay triệu chứng được nói tới bởi đụng từ..+ Trong giờ Nhật có khá nhiều sự vật hiện tượng kỳ lạ được xem là tự nó ra mắt mà không tồn tại tác rượu cồn của một bạn nào khác3. Trợ từ đi kèm: 4. Cấu trúc: +が+ tự động hóa từ5. Ví dụ:ドア が開ひらきます。Cửa mở.ドア が閉しまります。Cửa đóng.時計とけいが壊こわれました。Đồng hồ nước bị hỏng
1. Định nghĩa: Tha cồn từ (“Tha” = “khác”) là hễ từ chỉ sự ảnh hưởng của một chủ thể và một đối tượng khác2. Đặc điểm:+ Là cồn từ đòi hỏi có một tân ngữ trực tiếp đi kèm. Tân ngữ ở đây là người hoặc vật, là đối tượng người tiêu dùng hướng cho tới của hành động..+ Tha đụng từ có công ty ngữ là bạn thực hiện hành động và tân ngữ là người/vật nhận hành vi đó.3. Trợ tự đi kèm: 4. Cấu trúc: +は+ +を+ Tha động từ5. Ví dụ:(私わたしは ) ドア を開あけます。Tôi mở cửa.(私わたしは ) ドア を閉しめます。Tôi đóng góp cửa.弟おとうとに時計とけいを壊こわされた。Tôi bị em trai có tác dụng hỏng đồng hồ
終おわる= xong xuôi (tự rượu cồn từ)終おわらせる= làm cho cho xong (tha động từ)実現じつげんする= được triển khai (tự động từ)実現じつげんさせる= thực hiện (tha hễ từ)

Xem thêm:

Ví dụ:叶かなう : thành sự thực 叶かなえる : tạo cho thành hiện thực夢ゆめが叶かなう:Ước mơ thành lúc này 夢ゆめを叶かなえる:Biến cầu mơ thành hiện tại thực
*
tự động từ và tha đụng từ 1">
*
tự động hóa từ với tha hễ từ 2">
*
tự động từ và tha rượu cồn từ 3">
*
auto từ và tha động từ 4">
*
tự động từ và tha động từ 5">
*
auto từ và tha động từ 6">
*
tự động từ với tha hễ từ 7">
*
tự động hóa từ và tha hễ từ 8">
*
tự động hóa từ cùng tha cồn từ 9">
*
auto từ và tha rượu cồn từ 10">
*
tự động hóa từ cùng tha hễ từ 11">
*
tự động từ với tha cồn từ 12">
*
auto từ với tha động từ 13">
*
auto từ với tha rượu cồn từ 14">
*

Mình là bạn sáng lập và quản trị văn bản cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản Những nội dung bài viết trên trang giờ Nhật Đơn Giản đa số là kiến thức, thưởng thức thực tế, đầy đủ điều nhưng mình học hỏi được từ bao gồm những đồng nghiệp Người Nhật của mình.


hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình đã đạt được sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về giờ đồng hồ nhật, cũng như văn hóa, con tín đồ nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !