Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 2017

Cnạp năng lượng cứ Luật Các tổ chức tín dụng thanh toán ngày 16 mon 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ngày đôi mươi tháng 1một năm 2017;

Căn cđọng Nghị định số 16/2017/NĐ-CPhường ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước luật pháp công dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN ban hành Thông tư dụng cụ về triển khai dự trữ phải của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở bank quốc tế.

Điều 1.

Bạn đang xem: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 2017

Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này dụng cụ về Việc xác minh, bảo trì với triển khai dự trữ yêu cầu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài để thực hiện chính sách chi phí tệ đất nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng quốc tế (sau đây Call là tổ chức triển khai tín dụng) được Thành lập và hoạt động với hoạt động theo Luật Các tổ chức triển khai tín dụng, trừ tổ chức tín dụng luật pháp tại Điều 3 Thông tứ này.

Điều 3. Các tổ chức tín dụng ko triển khai dự trữ bắt buộc

1. Tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành sệt biệt: Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc từ thời điểm tháng tiếp theo sau tháng tổ chức tín dụng được Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta (sau đây Call là Ngân sản phẩm Nhà nước) quyết định đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt quan trọng cho đến khi kết thúc mon tổ chức triển khai tín dụng được Ngân mặt hàng Nhà nước đưa ra quyết định hoàn thành kiểm soát đặc trưng.

2. Tổ chức tín dụng thanh toán chưa khai trương hoạt động: Thời gian không thực hiện dự trữ yêu cầu đến khi xong mon tổ chức triển khai tín dụng khai trương mở bán hoạt động; tổ chức triển khai tín dụng thông báo bằng vnạp năng lượng bản mang lại Ngân mặt hàng Nhà nước (Sngơi nghỉ Giao dịch) về ngày khai trương hoạt động trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ ngày mở bán khai trương vận động.

3. Tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể hoặc tất cả đưa ra quyết định mnghỉ ngơi thủ tục vỡ nợ hoặc bao gồm đưa ra quyết định thu hồi Giấy phép của ban ngành tất cả thẩm quyền: Thời gian không thực hiện dự trữ nên từ thời điểm tháng tiếp theo mon tổ chức triển khai tín dụng được đồng ý giải thể hoặc ra quyết định mngơi nghỉ giấy tờ thủ tục vỡ nợ, thu hồi Giấy phnghiền bao gồm hiệu lực; tổ chức triển khai tín dụng bao gồm đưa ra quyết định mlàm việc giấy tờ thủ tục phá sản gửi Ngân sản phẩm Nhà nước (Ssinh sống Giao dịch) quyết định msống thủ tục phá sản trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đưa ra quyết định này. 

Điều 4. Dự trữ bắt buộc

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà lại tổ chức tín dụng thanh toán bắt buộc gửi trên Ngân hàng Nhà nước được xác minh theo pháp luật tại Điều 5, bảo trì theo điều khoản trên Điều 9 cùng khuyên bảo tại Phú lục ban hành đương nhiên Thông bốn này.

Điều 5. Xác định dự trữ bắt buộc

1. Dự trữ yêu cầu trong kỳ bảo trì dự trữ phải được Ngân sản phẩm Nhà nước xác minh cho từng tổ chức tín dụng thanh toán bằng phương pháp đem Phần Trăm dự trữ yêu cầu hiện tượng đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo từng nhiều loại chi phí gửi vào kỳ duy trì dự trữ cần nhân với số dư trung bình tiền gửi buộc phải tính dự trữ nên trên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong kỳ xác minh dự trữ đề xuất khớp ứng theo từng nhiều loại tiền gửi.

Công thức tính dự trữ nên nlỗi sau:

*

Trong đó:

DTBB: Số tiền đề nghị dự trữ đề xuất vào kỳ duy trì dự trữ đề nghị so với tổ chức triển khai tín dụng;

Tỷ lệ DTBBi: Tỷ lệ dự trữ đề nghị pháp luật đối với tổ chức tín dụng thanh toán tương ứng cùng với tiền gửi buộc phải tính dự trữ nên các loại i vận dụng vào kỳ duy trì dự trữ bắt buộc;

HĐi: Số dư bình quân chi phí gửi đề nghị tính dự trữ nên các loại i tại tổ chức triển khai tín dụng trong kỳ khẳng định dự trữ cần.

2. Số dư bình quân tiền gửi cần tính dự trữ yêu cầu tại tổ chức tín dụng trong kỳ xác định dự trữ phải được tính bằng cách cùng những số dư tiền gửi yêu cầu tính dự trữ đề nghị cuối hằng ngày tại toàn khối hệ thống của tổ chức tín dụng (bao hàm trụ sở chủ yếu, Trụ sở ở trong nước và các đơn vị chức năng trực nằm trong hạch toán phụ thuộc sinh hoạt trong nước của tổ chức tín dụng hoặc trụ ssống của Trụ sở bank nước ngoài) trong kỳ phân tách mang lại tổng thể ngày vào kỳ khẳng định dự trữ buộc phải.

Công thức tính số dư bình quân chi phí gửi đề xuất tính dự trữ đề nghị so với từng loại tiền gửi như sau:

*

3. Kỳ bảo trì dự trữ yêu cầu là khoảng tầm thời hạn của tháng hiện nay hành Tính từ lúc ngày trước tiên của mon cho đến khi xong ngày cuối cùng của mon, bao gồm cả ngày ngủ, lễ, Tết.

4. Kỳ xác định dự trữ yêu cầu là khoảng tầm thời gian của mon trước gần kề kể từ ngày thứ nhất của tháng đến khi hết ngày cuối cùng của mon, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, Tết.3. Kỳ gia hạn dự trữ bắt buộc là khoảng chừng thời gian của mon hiện tại hành Tính từ lúc ngày thứ nhất của mon đến khi hết ngày cuối cùng của tháng, bao hàm một ngày dài nghỉ, lễ, Tết.

Điều 6. Tỷ lệ dự trữ đề xuất, lãi vay tiền gửi dự trữ cần và tiền gửi thừa dự trữ phải

1. Tỷ lệ dự trữ nên so với tổ chức tín dụng

a) Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước ra quyết định Tỷ Lệ dự trữ buộc phải vận dụng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng thanh toán cùng từng loại chi phí gửi cân xứng với mục tiêu cơ chế tiền tệ nước nhà vào từng thời kỳ, trừ tỷ lệ dự trữ đề nghị so với chi phí gửi bằng đồng đúc đất nước hình chữ S đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quy định tại điểm b Khoản này;

b) Đối cùng với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán giải ngân cho vay trở nên tân tiến NNTT, nông làng được hỗ trợ qua nguyên tắc dự trữ phải, Xác Suất dự trữ yêu cầu đối với chi phí gửi bằng đồng VN áp dụng theo lý lẽ của Ngân sản phẩm Nhà nước hướng dẫn tiến hành các biện pháp điều hành lý lẽ cơ chế tiền tệ để cung ứng những tổ chức tín dụng giải ngân cho vay cách tân và phát triển nông nghiệp trồng trọt, nông làng.

2. Lãi suất chi phí gửi dự trữ cần và chi phí gửi quá dự trữ bắt buộc của từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán với từng loại chi phí gửi bởi vì Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước quyết định cân xứng với phương châm cơ chế chi phí tệ tổ quốc vào từng thời kỳ.

Điều 7. Giảm xác suất dự trữ bắt buộc

Tổ chức tín dụng hỗ trợ hình thức tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức triển khai tín dụng (đã có được sửa đổi, bổ sung năm 2017) được giảm 1/2 Tỷ Lệ dự trữ đề nghị so với tổ chức tín dụng thanh toán đó điều khoản tại khoản 1 Điều 6 Thông bốn này với tất cả những nhiều loại tiền gửi buộc phải tính dự trữ cần theo phương án hồi phục đã có phê lưu ý theo dụng cụ trên khoản 7 Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2017).

Điều 8. Cơ sở tiền gửi đề nghị tính dự trữ bắt buộc

Thương hiệu chi phí gửi yêu cầu tính dự trữ phải bao gồm:

1. Tiền gửi của tổ chức (ko bao hàm tổ chức triển khai tín dụng khác thành lập với hoạt động tại Việt Nam) với cá thể tại tổ chức tín dụng thanh toán dưới những hình thức: chi phí gửi không kỳ hạn, tiền gửi tất cả kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngân sách, tiền gửi vốn chăm cần sử dụng.

2. Tiền tổ chức triển khai tín dụng thu được trường đoản cú chế tạo chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

3. Tiền gửi không giống tại tổ chức tín dụng thanh toán theo chế độ bao gồm hoàn lại không thiếu thốn chi phí gốc, lãi cho những người gửi tiền theo thỏa thuận, trừ chi phí ký kết quỹ, chi phí gửi của tổ chức tín dụng khác Ra đời và chuyển động tại toàn nước.

Điều 9. Duy trì dự trữ bắt buộc

1. Tổ chức tín dụng duy trì dự trữ bắt buộc bên trên tài khoản tkhô cứng toán thù được mngơi nghỉ trên Ngân mặt hàng Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng duy trì không thiếu thốn dự trữ nên trên Ngân mặt hàng Nhà nước vào kỳ duy trì dự trữ đề nghị theo qui định sau:

a) Số dư trung bình thông tin tài khoản thanh toán thù của tổ chức tín dụng thanh toán trên Ngân hàng Nhà nước bao hàm tại Ssinh hoạt trao đổi và các Ngân mặt hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh giấc, thành thị trực ở trong Trung ương trong kỳ bảo trì dự trữ đề nghị (dưới đây Gọi là dự trữ thực tế) không rẻ hơn dự trữ buộc phải vào kỳ đó.

Công thức tính dự trữ thực tế như sau:

*

b) Số dư thông tin tài khoản thanh toán thù của tổ chức tín dụng thanh toán tại Ngân mặt hàng Nhà nước hàng ngày vào kỳ bảo trì dự trữ nên hoàn toàn có thể thấp rộng hoặc cao hơn nữa dự trữ đề xuất trong kỳ kia. 

3. Xác định vượt, thiếu hụt dự trữ yêu cầu đối với tổ chức tín dụng

a) Vượt dự trữ nên là phần vượt của dự trữ thực tế so với dự trữ yêu cầu trong kỳ bảo trì dự trữ bắt buộc;

b) Thiếu dự trữ đề nghị là phần còn thiếu của dự trữ thực tế đối với dự trữ yêu cầu trong kỳ bảo trì dự trữ nên.

4. Tổ chức tín dụng thiếu hụt dự trữ nên bị xử phạt vi phạm luật hành chính theo biện pháp pháp luật hiện tại hành về xử pphân tử vi phạm luật hành chính vào nghành nghề tiền tệ với ngân hàng.

Điều 10. Thực hiện nay dự trữ buộc phải so với tiền gửi bởi nước ngoài tệ

1. Tiền gửi bởi ngoại tệ tại tổ chức tín dụng làm cho các đại lý tính dự trữ phải là chi phí gửi bằng những nhiều loại ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng, được quy thay đổi USD cùng gia hạn dự trữ đề xuất bởi USD.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng gồm số dư trung bình chi phí gửi phải tính dự trữ phải bởi một trong các loại nước ngoài tệ EUR, JPY, GBP, CHF chiếm trên một nửa tổng chi phí gửi yêu cầu tính dự trữ đề nghị bằng nước ngoài tệ thì chi phí gửi đề xuất tính dự trữ phải bằng những các loại ngoại tệ hoàn toàn có thể được quy đổi và bảo trì dự trữ nên bằng một số loại ngoại tệ này.

3. Việc quy thay đổi các nhiều loại nước ngoài tệ thành USD để tiến hành khí cụ trên khoản 1 Vấn đề này hoặc thành các loại nước ngoài tệ qui định trên khoản 2 Điều này được quy thay đổi trải qua đồng Việt Nam cùng theo tỷ giá chỉ tổ chức triển khai tín dụng quy đổi nước ngoài tệ ra đồng cả nước nhằm lập Bảng bằng phẳng thông tin tài khoản kế toán thù theo lao lý hiện tại hành của Ngân hàng Nhà nước về khối hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán những tổ chức tín dụng thanh toán tại mon tương ứng với kỳ xác minh dự trữ yêu cầu.

Điều 11. Báo cáo số dư bình quân chi phí gửi bắt buộc tính dự trữ bắt buộc

1. Trong thời hạn 3 ngày thao tác thời điểm đầu tháng, tổ chức tín dụng bao gồm trách rưới nhiệm report số dư bình quân tiền gửi buộc phải tính dự trữ nên vào kỳ xác minh dự trữ bắt buộc theo Biểu DTBB001 đính kèm Thông tứ này làm cho đại lý tính toán dự trữ cần của kỳ gia hạn dự trữ nên, gửi Snghỉ ngơi Giao dịch Ngân mặt hàng Nhà nước bằng vnạp năng lượng bản thẳng hoặc qua các dịch vụ bưu chủ yếu, hoặc bằng văn phiên bản điện tử qua khối hệ thống biết tin thống trị dự trữ yêu cầu, hoặc theo cách thức khác theo phía dẫn của Ngân sản phẩm Nhà nước (Slàm việc Giao dịch); tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật về tính chất đúng mực, vừa lòng pháp và vừa lòng lệ của số liệu report này.

Xem thêm: Bán Xe Ô Tô Toyota Camry Đời 2000 Giá Rẻ Chính Hãng, Mua Bán Xe Toyota Camry 2000 Cũ Mới Giá Tốt

2. Đối cùng với tổ chức tín dụng trực thuộc mô hình được áp dụng Tỷ Lệ dự trữ cần mức 0% với tất cả các một số loại chi phí gửi yêu cầu tính dự trữ đề nghị, không phải gửi report theo chính sách tại khoản 1 Vấn đề này trong các kỳ duy trì dự trữ buộc phải vận dụng Phần Trăm dự trữ phải 0%.

Điều 12. Trách nhiệm của Ngân mặt hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương

1. Cập nhật đúng lúc, đúng đắn tài khoản tkhô cứng toán thù tổ chức triển khai tín dụng thanh toán msinh hoạt tại Ngân mặt hàng Nhà nước Trụ sở thức giấc, tỉnh thành trực ở trong Trung ương (sau đây call là Ngân mặt hàng Nhà nước đưa ra nhánh) trên hệ thống biết tin quản lý dự trữ bắt buộc theo hướng dẫn của Cục Công nghệ biết tin.

2. Đầu mối, phối hợp với Cục Công nghệ đọc tin đảm bảo an toàn tính đúng chuẩn, kịp lúc của tài liệu số dư tài khoản tkhô giòn tân oán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán msinh sống tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bên trên khối hệ thống công bố làm chủ dự trữ nên.

3. Gửi Ssinh sống giao hoán Ngân mặt hàng Nhà nước những vnạp năng lượng phiên bản, quyết định về kiểm soát và điều hành đặc trưng, dứt kiểm soát và điều hành đặc biệt, giải thể, thu hồi Giấy phnghiền của tổ chức tín dụng thanh toán trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Ngân sản phẩm Nhà nước chi nhánh phát hành những văn bản, đưa ra quyết định này.

4. Căn cứ văn bản giảm Phần Trăm dự trữ đề nghị đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cung cấp (giả dụ có) trên phương án hồi sinh đã được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Trụ sở phê chăm chút theo phương pháp, Ngân mặt hàng Nhà nước Trụ sở gửi vnạp năng lượng bản cho Ssinh hoạt đổi chác Ngân mặt hàng Nhà nước về câu hỏi sút xác suất dự trữ đề nghị đối với tổ chức triển khai tín dụng cung ứng, trong các số đó nêu ví dụ tên tổ chức triển khai tín dụng cung cấp, mon bắt đầu áp dụng với thời hạn áp dụng bớt tỷ lệ dự trữ phải.

5. Trong thời hạn 30 ngày thao tác kể từ ngày nhận thấy danh sách các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thiếu hụt dự trữ yêu cầu của Sở trao đổi Ngân hàng Nhà nước, cách xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước những phương án xử trí đối với các tổ chức tín dụng thiếu hụt dự trữ cần theo công cụ hiện hành, report Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước, đồng gửi Vụ Chính sách chi phí tệ, Cơ quan Tkhô hanh tra, giám sát và đo lường ngân hàng và Snghỉ ngơi Giao dịch Ngân mặt hàng Nhà nước những ra quyết định cách xử lý tổ chức tín dụng thanh toán thiếu thốn dự trữ đề nghị.

6. Gisát hại, thanh tra với xử trí vi phạm theo thđộ ẩm quyền đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong vấn đề triển khai những công cụ tại Thông tứ này.

Điều 13. Trách nát nhiệm của Ssinh sống Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

1. Thực hiện nay trách nhiệm đơn vị chức năng thống trị dự trữ nên của tổ chức tín dụng thanh toán nhỏng sau:

a) Đầu mọt, pân hận phù hợp với Cục Công nghệ biết tin cùng các đơn vị tương quan lí giải tổ chức triển khai tín dụng gửi báo cáo số dư bình quân tiền gửi nên tính dự trữ yêu cầu và đón nhận thông tin dự trữ đề nghị qua khối hệ thống thông báo thống trị dự trữ bắt buộc;

b) Trong thời hạn 5 ngày thao tác làm việc thời điểm đầu tháng, bên trên cửa hàng report số dư bình quân tiền gửi buộc phải tính dự trữ bắt buộc trong kỳ khẳng định dự trữ đề xuất của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán gửi mang đến, Snghỉ ngơi trao đổi Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thông tin số tiền đề nghị dự trữ nên trong kỳ bảo trì dự trữ đề nghị và thông báo tình hình tiến hành dự trữ yêu cầu trong kỳ bảo trì dự trữ yêu cầu tháng trước cho tổ chức triển khai tín dụng theo Biểu DTBB002 đi cùng Thông tư này;

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc vào đầu tháng, trả lãi tiền gửi dự trữ nên với chi phí gửi vượt dự trữ yêu cầu vào kỳ duy trì dự trữ phải mon trước mang đến tổ chức triển khai tín dụng;

d) Trong thời hạn 10 ngày thao tác làm việc đầu tháng, tổng thích hợp tình hình chấp hành dự trữ bắt buộc vào kỳ gia hạn dự trữ buộc phải mon trước của các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, report Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước và bên cạnh đó gửi Cơ quan liêu Thanh khô tra, giám sát và đo lường bank, Vụ Chính sách tiền tệ theo Biểu DTBB003 đính kèm Thông bốn này, gửi Ngân sản phẩm Nhà nước Trụ sở list những tổ chức tín dụng thiếu hụt dự trữ buộc phải (cụ thể số tiền đề xuất dự trữ nên, dự trữ thực tế cùng số tiền thiếu hụt dự trữ cần của từng tổ chức triển khai tín dụng) có trụ sngơi nghỉ chủ yếu hoặc gồm trụ sngơi nghỉ (so với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) bên trên địa bàn.

2. Cập nhật đúng lúc, đúng chuẩn tài khoản tkhô nóng toán thù tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mở trên Sở giao hoán Ngân mặt hàng Nhà nước trên khối hệ thống báo cáo thống trị dự trữ bắt buộc theo phía dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

3. Đầu côn trùng, păn năn hợp với Cục Công nghệ ban bố bảo đảm tính đúng chuẩn, kịp thời của dữ liệu số dư tài khoản tkhô nóng toán của tổ chức tín dụng mlàm việc trên Ssinh sống Giao dịch Ngân mặt hàng Nhà nước trên hệ thống đọc tin làm chủ dự trữ bắt buộc.

4. Cnạp năng lượng cứ đọng vnạp năng lượng phiên bản của Cơ quan Tkhô nóng tra, tính toán ngân hàng hoặc của Ngân hàng Nhà nước Trụ sở về vấn đề giảm phần trăm dự trữ đề xuất so với tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ, Sở đổi chác Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thông tin số chi phí phải dự trữ yêu cầu cùng tiến hành những quá trình khác điều khoản tại khoản 1 Điều này so với tổ chức triển khai tín dụng cung ứng.

Điều 14. Trách nát nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

1. Xây dựng, cài đặt cùng trả lời quản lý và vận hành khối hệ thống đọc tin quản lý dự trữ bắt buộc (Hartware, ứng dụng, đại lý dữ liệu) nhằm Sngơi nghỉ trao đổi Ngân hàng Nhà nước, Ngân mặt hàng Nhà nước chi nhánh, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những đơn vị gồm liên quan triển khai report, tính tân oán dự trữ nên, khẳng định dự trữ thực tiễn, thừa dự trữ yêu cầu, thiếu dự trữ đề nghị, trả lãi tiền gửi dự trữ yêu cầu cùng chi phí gửi thừa dự trữ cần của tổ chức triển khai tín dụng.

2. Păn năn phù hợp với Slàm việc Giao dịch Ngân sản phẩm Nhà nước lí giải tổ chức triển khai tín dụng gửi báo cáo số dư trung bình tiền gửi đề nghị tính dự trữ nên với đón nhận thông tin dự trữ cần qua khối hệ thống lên tiếng cai quản dự trữ nên.

3. Hướng dẫn việc cấp cho cùng tịch thu mã khóa truy vấn, mã khóa chữ cam kết năng lượng điện tử mang lại member tsi gia hệ thống lên tiếng quản lý dự trữ buộc phải.

Điều 15. Trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ

1. Căn cđọng vào phương châm chính sách chi phí tệ, trình Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước chu đáo, quyết định:

a) Tỷ lệ dự trữ buộc phải đối với từng mô hình tổ chức tín dụng cùng từng các loại tiền gửi trong từng thời kỳ;

b) Mức lãi vay tiền gửi dự trữ phải và chi phí gửi thừa dự trữ nên của từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng cùng từng một số loại tiền gửi vào từng thời kỳ.

2. Đầu mọt cách xử trí các vướng mắc phát sinh liên quan mang lại phương pháp tại Thông bốn này.

Điều 16. Trách rưới nhiệm của Cơ quan lại Tkhô nóng tra, đo lường và tính toán ngân hàng

1. Cnạp năng lượng cứ đọng câu chữ bớt tỷ lệ dự trữ đề xuất đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hỗ trợ (nếu có) tại cách thực hiện hồi sinh đã có được phê coi xét (trừ phương án hồi sinh vị Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước chi nhánh phê chăm chút theo quy định), Cơ quan tiền Tkhô cứng tra, giám sát và đo lường ngân hàng gửi vnạp năng lượng bạn dạng mang lại Ssống đổi chác Ngân hàng Nhà nước về câu hỏi giảm Tỷ Lệ dự trữ cần đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hỗ trợ, trong các số ấy nêu cụ thể tên tổ chức tín dụng cung ứng, tháng bước đầu áp dụng với thời hạn áp dụng giảm xác suất dự trữ nên.

2. Gửi Ssống trao đổi Ngân sản phẩm Nhà nước các văn phiên bản, quyết định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát quan trọng đặc biệt, xong xuôi kiểm soát điều hành quan trọng, giải thể, tịch thu Giấy phnghiền của tổ chức tín dụng vào thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Ngân sản phẩm Nhà nước ban hành những văn bản, ra quyết định này, trừ những văn uống bản, quyết định bởi Ngân hàng Nhà nước Trụ sở phát hành.

3. Trong thời hạn 30 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận thấy report của Snghỉ ngơi Giao dịch Ngân sản phẩm Nhà nước về tình trạng chấp hành dự trữ đề xuất của tổ chức tín dụng thanh toán, cách xử trí theo thẩm quyền hoặc đề nghị Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước những biện pháp cách xử trí đối với các tổ chức triển khai tín dụng thiếu hụt dự trữ phải theo nguyên tắc hiện tại hành, report Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước, đồng gửi Vụ Chính sách tiền tệ với Ssống trao đổi Ngân hàng Nhà nước những quyết định cách xử lý tổ chức triển khai tín dụng thiếu hụt dự trữ bắt buộc.

4. Giám sát, tkhô cứng tra và cách xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền đối với tổ chức triển khai tín dụng trong việc triển khai những mức sử dụng tại Thông tư này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

2. Kể từ thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thực hiện, các vnạp năng lượng bản sau đây không còn hiệu lực hiện hành thi hành:

a) Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 mon 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước về bài toán ban hành Quy chế dự trữ nên so với những tổ chức triển khai tín dụng;

b) Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ngân mặt hàng Nhà nước về sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Quy chế dự trữ buộc phải đối với các tổ chức tín dụng thanh toán phát hành đương nhiên Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước;

c) Thông bốn số 23/2015/TT-NHNN ngày 04 mon 1hai năm năm ngoái của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một vài điều của Quy chế dự trữ nên đối với các tổ chức triển khai tín dụng ban hành cố nhiên Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước.

3. Đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt trước thời gian Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành và dường như không thực hiện dự trữ buộc phải theo những văn bản của Ngân sản phẩm Nhà nước, thời khắc bắt đầu ko triển khai dự trữ bắt buộc theo các văn uống bản của Ngân mặt hàng Nhà nước mà lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đã áp dụng.

4. Đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được chấp thuận đồng ý giải thể hoặc có quyết định mnghỉ ngơi thủ tục vỡ nợ hoặc gồm ra quyết định tịch thu Giấy phxay của cơ quan có thđộ ẩm quyền trước thời khắc Thông tư này có hiệu lực hiện hành với đã thực hiện dự trữ nên theo chế độ hiện hành, thời khắc bắt đầu không tiến hành dự trữ đề xuất từ tháng tiếp theo tháng Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành.

5. Trước thời gian Thông tư này còn có hiệu lực, đối với kỳ duy trì dự trữ buộc phải mà Ssinh sống giao hoán Ngân sản phẩm Nhà nước, Ngân sản phẩm Nhà nước chi nhánh vẫn thông báo dự trữ đề nghị mang đến tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ở trong đơn vị chức năng quản lý, Sở giao hoán Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tiếp tục tiến hành trả lãi chi phí gửi dự trữ buộc phải cùng chi phí gửi vượt dự trữ phải đến tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nằm trong đơn vị cai quản mang lại kỳ bảo trì dự trữ bắt buộc này theo Quy chế dự trữ đề xuất đối với các tổ chức tín dụng thanh toán phát hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được sửa thay đổi, bổ sung vị các Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31 mon 8 năm 2011 cùng Thông tứ số 23/2015/TT-NHNN ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ngân sản phẩm Nhà nước.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng những đơn vị nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Trụ sở những tỉnh, thị thành trực ở trong Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản ngại trị, Chủ tịch Hội đồng member, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh bank quốc tế Chịu đựng trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.