Máy mình bị sọc màn hình, có phần mềm nào chỉnh size thu nhỏ màn hình vào 1 góc không ?? Dạng giog vầy

*

*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *