*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các phát biểu sau :(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.(5) Điều hòa không khí.Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?

I. Strôma

II. Grana

III. Lizôxôm

IV. Tilacoit

Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng. (2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp. (3) Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.Số phát biều đúng là:

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.

Đang xem: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp

II. Cồn 90 – 960.

III. NaCl.

Xem thêm: Kung Fu 12 Con Giáp Phiêu Bạt Giang Hồ Tập 50, 12 Con Giap Phieu Bat Giang Ho Tap 44

IV. Benzen.

Xem thêm:

V. CH4.

Trong giờ thực hành chiết rút diệp lục và carôtenôit ở thực vật, bốn nhóm học sinh đã sử dụng mẫu vật và dung môi như sau:

*

Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào say đâysaivề kết quả thí nghiệm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *