Vào recovery lg g3 cat6 bằng phím cứng

Tình hình là e gồm con LG G3 Cat 6(F460k) chưng nào biết vào TWRP bằng phím cứng ko....lỗi rom mà lại e tìm kiếm đầy đủ đa số cách vẫn ko vào dc TWRP....bác làm sao chỉ hộ cùng với....
*

*

*