Viết Chương Trình Nhập Vào 1 Dãy Số Nguyên

Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.Bạn vẫn xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên


*

Bài $1$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=1;

Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgnhao so phan tu trong day"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); readln(n);

For i:=1 lớn n do

Begin

Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgA"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 lớn n do

If A gian lận 5 =0 then

S:=S* A ;

Writeln("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgTong cac phan tu chia het mang đến 5 trong mang la"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg,S);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên

Bài $2$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=0;

Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgnhao so phan tu trong day"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); readln(n);

For i:=1 to lớn n do

Begin

Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgA"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 to n do

If A =0 then

S:=S+ sqr(A) ;

Writeln("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgTong binh phuong cac phan tu duong trong với la"https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg,S);

Readln

End.

Xem thêm: Mẫu Xe Sắp Ra Mắt Của Honda Việt Nam, Honda Ra Mắt Xe Ga Đẹp Mê Giống Hệt Vision 2021

Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này cố gắng nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiếtAnnihilatorsTrả lời1572

Điểm

17639

Cám ơn

891


*

Thành viên Biệt nhóm Hăng Hái

Bài 1:

Bài 2:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgNhap n: "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 lớn n vị Begin Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgA = "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); Readln(A); If A End; Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgS = "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Bài 3:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgNhap n: "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 to n vị Begin Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgA = "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg); Readln(A); If A>0 then s:=s+sqr(A); End; Write("https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpgS = "https://pacmanx.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_34547_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Hãy giúp mọi bạn biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết

Sub đk kênh góp Ad nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TIN 8 - TẠI ĐÂY

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện

Đáp án tham khảo cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2021

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?