Viết chương trình tính diện tích hình tròn

1. Pascal là gì? ngôn ngữ lập trình Pascal 

- Pascal được gọi như là ngôn ngữ lập trình máy tính theo dạng lệnh được trở nên tân tiến bởi giáo sư Niklaus Wirth (trường đại học kĩ thuật Zurich – Thụy Sĩ). Pascal được trở nên tân tiến từ năm 1970 với là đẳng cấp ngôn ngữ đặc biệt thích hợp mang đến lối lập trình bao gồm cấu trúc. Về thực chất Pascal dựa trên ngữ điệu lập trình ALGOL và được lấy tên theo đơn vị toán học với triết học Blaise Pascal (người Pháp). 

*

2. Các thành phần trong ngôn ngữ lập trình Pascal

2.1. Các ký hiệu thực hiện trong Pascal

- bất kể một ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một trong những hữu hạn các ký hiệu. Trong ngữ điệu Pascal được xây dựng từ các ký hiệu:

Begin, end, var, while, do, , , ;, …

Và các kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …

- ngữ điệu Pascal không dùng những ký hiệu của cục chữ Hy Lạp.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

- Để sản xuất thành chương trình, những ký hiệu cần tuân theo phần đa quy ước về ngữ pháp với ngữ nghĩa nguyên lý của Pascal.

a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để tại vị tên mang đến các biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta dùng danh hiệu (indentifiler). Thương hiệu trong Pascal quy định ban đầu phảI là một chữ cái, sau đó có thể là chữ cái, chữ số hau là vết gạch bên dưới “_”.

Ví dụ:

Tam

X

PT_bac_1

Delta

Z200

Ví dụ: các đổi thay sau chưa phải là danh hiệu

2bien

n!

Bien x

- trong Pascal thương hiệu không biệt lập chữ thường và chữ hoa.

Ví dụ: y với Y là một. Thanh_Da cùng THANH_dA là một.

- Chú ý: Chúng ta không nên đặt thương hiệu trùng vớI danh hiệu của ngôn từ và cần dùng thương hiệu có tính gợI ghi nhớ để dễ dàng viết và kiểm tra chương trình, fan đọc cũng cảm thấy dễ hiểu.

Ví dụ: Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

- Trong ngữ điệu có phần nhiều từ được dành riêng như thể những bộ phận tạo đề xuất ngôn ngữ. Bởi vì đó chúng ta không được đặt những danh hiệu trùng với đầy đủ từ thích hợp này. Người ta hay gọi đầy đủ từ này là từ khóa (key word).

Ví dụ: Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var …

- Từ thích hợp này cũng không khác nhau chữ thường cùng chữ hoa.

c) Khoảng trắng, vệt chấm phẩy, lốt móc, vết nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Xem thêm: Mâm Racingboy 5 Cây Exciter 150 Bản 2 5/Vision2018 Std, Mâm Racingboy 5 Cây Exciter 150 Bản 2

- khoảng chừng trắng “ “: dùng để gián đoạn 2 từ vào chuỗi.

- vết chấm phẩy “;”: sử dụng sau tên chương trình, sau các câu lệnh. 

- vệt móc “ ”: trong Pascal số đông gì đặt trong hai lốt móc đang là phần ghi chú.

- vệt nháy đối chọi “’”: dùng để bao một chuỗi.

- Toán tử: Đặt giữa hai toán hạng. Ví dụ: x+2, y=8, 7>3, x=y … vậy +, =, >, 2.2 những dạng câu lệnh trong lịch trình Pascal 

Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong trường hợp nhằm so sánh các phép toán hoặc các phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Nghĩa là lặp với mốc giới hạn biết trước, nếu như ta hiểu rằng số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := khổng lồ vày

Trong đó: 

- Biến có kiểu số nguyên integer

- cực hiếm cuối phải lớn hơn giá trị đầu với là vẻ bên ngoài số nguyên.

- Câu lệnh có thể là câu lệnh đối chọi (một lệnh) giỏi lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ 1 tới 10 bởi Pascal

*

Câu lệnh while…do…

- Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần không biết trước và dựa vào vào một điều kiện ví dụ và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.