Home/ Môn học/Toán/1. Để viết các số tự nhiên :a)Từ 1 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 5 ?b) Từ 100 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? 2. Khi viết tất cả các số

1. Để viết các số tự nhiên :a)Từ 1 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 5 ?b) Từ 100 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? 2. Khi viết tất cả các số

1. Để viết các số tự nhiên :a)Từ 1 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 5 ?b) Từ 100 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?

2. Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì :a) Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?b) Chữ số 1 được viết bao nhiêu lần ?c) Các chữ số 2,3,…,9 mỗi số được viết bao nhiêu lần ?

3. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 10000 có bao nhiêu số mà trong cách viết của nó có đúng 3 chữ sô giống nhau ? giúp mình nha mình cảm ơn các bạn tl chi tiêt hộ mình nữa nha

*

lời giải thích:

a, Từ 1 đến 99 có số chữ số 5 ở hàng đơn vị là: 5 ; 15 ; 25 ; ….. ; 95

( 95 – 5 ) : 10 + 1 = 10 ( chữ số )

Từ 1 đến 99 có số chữ số 5 ở hàng chục là: 50 ; 51 ; 52 ; ….. ; 59

( 59 – 50 ) : 1 + 1 = 10 ( chữ số )

Từ 1 đến 99 có số chữ số 5 là:

10 + 10 = 20 ( chữ số )

Đáp số:20 chữ số

b, Từ 100 đến 999 có số chữ số 5 ở hàng đơn vị là: 105 ; 115 ; 125 ; ….. ; 995

( 995 – 105 ) : 10 + 1 = 90 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có số chữ số 5 ở hàng chục là: 150 ; 151 ; 153 ; ….. ; 959

Từ 150 đến 159 có 10 chữ số 5 ở hàng chục

Vậy từ 150 đến 959 có số chữ số 5 ở hàng chục là:

10×9 = 90 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có số chữ số 5 ở hàng trăm là: 500 ; 501 ; 502 ; ….. ; 590

( 590 – 500 ) : 1 + 1 = 91 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có số chữ số 5 là:

90 + 90 + 91 = 271 ( chữ số )

Đáp số: 271 chữ số

2.

Đang xem: Viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 được xuất hiện số lần là

a, chữ số 0 viết 10 lần

10 ; 20; 30;40 ;50;60;70;80;100

b, Chữ số 1 viết 21 lần

1 ;10;11;12;13;41;15;16;17;18;19;21;31;41;51;61;71;81;91.

c, Các chữ số 2 , 3,4,5,6,7,8,9 viết số lần giống chữ số 1 là 31 lần

4.

Xem thêm:

Nếu 3 chữ số lặp lại là 3 chữ số 0, thì số đó có dạng a000 trong đó a có 9 giá trị (a=1,2,3,4,,6,7,8,9)Vậy có 9 số.

Xem thêm: Lưu Trữ Cảm Âm Tâm Sự Cùng Người Lạ, Cảm Âm Tâm Sự Với Người Lạ

Nếu 3 chữ số lặp lại là 3 chữ số khác 0,số đó có 4 dạng:axxxxaxxxxaxxxxaTrong đó: a khác x; a có 9 giá trị (trừ giá trị x=a); x có 9 giá trị (trừ giá trị x=0)Vậy, có 4.9.9=324 số=> Vậy tổng cộng có 9+324=333 số có đúng 3 chữ số giống nhau trong các số tự nhiên từ 100 tới 10000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *