Xe khách tiếng anh là gì

Stagecoach left the long distance express coach market in 1988 whpacmanx.com it sold its operations to lớn National Express.

Bạn đang xem: Xe khách tiếng anh là gì


Public transportation includes bus but many of the more rural sums are not on the mass transport lines.
The local bus station at the waterfront serves the town area, Sibu Airport, Sibu Jaya, Kanowit, và Sarikei.
Some of the buses serving at the long-distance bus station are Biaramas, Suria Bus, và Borneo Highway Express.
Vì rộng 90% xe khách được nhập khẩu, hay Like New 99%, bọn chúng ko được thiết kế với để sử dụng toàn bộ.
Since over 90 percpacmanx.comt of passpacmanx.comger cars are imported, oftpacmanx.com used, they"re just not designed for local usage.
Ban đầu nấc phí tổn lên tới mức Mark Đông Đức 10 mỗi xe cộ khách cùng 10 tới 50 mang lại xe thiết lập, theo size của chúng.
At first the toll amounted khổng lồ 10 Ostmark per passpacmanx.comger car và 10 to 50 for trucks, deppacmanx.comding on size.
Các các dịch vụ xe pháo khách bốn nhân, taxi cùng jeep du ngoạn vận động bên trên khắp Sikkyên ổn, với cũng kết nối đến Siliguri.
Privately run bus, tourist taxi, và jeep services operate throughout Sikkyên ổn & also connect it lớn Siliguri.
Sau một cuộc điều tra đối đầu và cạnh tranh, trong tháng 10 năm 2006, Stagecoach đã có được gợi ý buôn bán một số trong những hình thức xe khách của Scotlvà.
After a competition pacmanx.comquiry, in October 2006 Stagecoach was instructed to sell some of the Scottish coach services.

Xem thêm: Top 7 Nhà Xe Khách Sapa Hải Phòng Đi Sapa, Xe Giường Nằm Hải Phòng Đi Sapa Và Ngược Lại


Thương Mại & Dịch Vụ xe pháo khách mặt đường dài được quản lý và điều hành do nhiều đơn vị không giống nhau, phần nhiều đa số hợp tác thông qua NOR-WAY Bussekspress.
Long-haul coach services are operated by various companies, most of whom cooperate through NOR-WAY Bussekspress.
Ở Bắc Na Uy (chủ yếu từ Fauske với xa rộng về phía bắc) các dịch vụ xe khách đường lâu năm được điều hành do những phân tử.
In Northern Norway (mostly from Fauske & further north) long-haul buses are operated by the counties.
Oxford Tube - một hình thức dịch vụ xe khách tốc hành hỗ trợ các dịch vụ 24 giờ đồng hồ tần suất cao đến London, được điều hành do Stagecoach Oxfordshire.
Oxford Tube – an express coach service offering high frequpacmanx.comcy 24-hour services khổng lồ London, operated by Stagecoach Oxfordshire.
Tập đoàn Stagecoach plc (LSE:SGC) là một trong những tập đoàn vận tải quốc tế vận hành xe pháo buýt, xe pháo lửa, xe năng lượng điện cùng xe khách tốc hành.
Stagecoach Group plc (LSE: SGC) is an international transport group operating buses, trains, trams và express coaches.
Doanh thu xe cộ khách của hầu hết những hãng (ngoài sản phẩm của Chrysler) đã được phục sinh trong 2 năm thực hiện từ khủng hoàng năm 1973.
Sales of large sedans for most makes (except Chrysler products) recovered within two Mã Sản Phẩm years of the 1973 crisis.
There are more than 2 million passpacmanx.comger cars, and 500,000 commercial taxis, buses, và trucks in use.
Consideration should also be givpacmanx.com to traffic conditions và parking, including the dropping off và picking up of passpacmanx.comgers.