Xem Ngày Tốt Tháng 12 Năm 2018

Để góp quý khách tiện lợi trong bài toán xem ngày tốttháng 12 năm 2018 cũng tương tự thuận luôn tiện trong việc so sánh các ngày hồi tháng 12/2018 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng đúng theo tất cả ngày đẹp vào tháng 122018 cũng giống như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường phù hợp quý bạn không bắt buộc xem ngày tốt tháng 12 năm 2018 tốt xem ngày đẹp tháng 12 năm 2018 cũng chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong mon 12, quý bạn vui miệng tìm mang lại ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày xuất sắc xấu để xem một ngày thế thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 12 năm 2018

Xem ngày giỏi tháng 1 năm 2019


Xem ngày tốt tháng 2 năm 2019


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 12 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Hợi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng cạnh bên Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Tuất, tháng cạnh bên Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng tiếp giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng sát Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng sát Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Xem thêm: Con Gái Của Mẹ - (Tân Cổ Giao Duyên)

Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng gần cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng tiếp giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, tháng gần cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng sát Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng sát Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng cạnh bên Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng sát Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng ngay cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Ngọ, tháng tiếp giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng gần cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng cạnh bên Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng cạnh bên Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng vừa lòng ngày tốt tháng 12 năm 2018 mà cửa hàng chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cụ nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu vào tháng 12/2018 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng đắn nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày tốt theo từng mục tiêu công việc

♦ xem ngày xuất sắc xuất hành năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ xem ngày cài xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ xem ngày gửi nhà năm 2022

♦ xem ngày giỏi treo biển hiệu

♦ coi ngày giỏi khai trương mở siêu thị năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc mua điện thoại