Xem Ngày Tốt Tháng 8 Năm 2016

Để góp quý khách hàng dễ dãi trong vấn đề xem ngày tốttháng 8 năm 2016 cũng giống như thuận lợi trong vấn đề đối chiếu các ngày vào tháng 8/năm 2016 cùng nhau. Chúng tôi vẫn tổng phù hợp vớ một ngày dài đẹp vào tháng 8năm 2016 tương tự như đưa ra những ngày chưa tốt vào tháng.

Trong trường hợp quý bạn không buộc phải coi ngày xuất sắc mon 8 năm năm nhâm thìn giỏi xem ngày đẹp mon 8 năm năm 2016 chính vì đang có ý định thực hiện các bước vào một trong những ngày rõ ràng trong thời điểm tháng 8, quý chúng ta vui vẻ tìm tới ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn quy định Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 8 năm 2016

Xem ngày xuất sắc mon 9 năm 2016


Xem ngày xuất sắc mon 10 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 8 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 8


Lịch âm

29

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 8


Lịch âm

30

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Ất Mùi, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 8


Lịch âm

1

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 8


Lịch âm

2

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 8


Lịch âm

3

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 8


Lịch âm

4

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 8


Lịch âm

5

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 8


Lịch âm

6

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 8


Lịch âm

7

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 8


Lịch âm

8

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 8


Lịch âm

9

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 8


Lịch âm

10

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 8


Lịch âm

11

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 8


Lịch âm

12

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 8


Lịch âm

13

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 8


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 8


Lịch âm

15

Tháng 7


Xem thêm: Tìm Việc Làm Phụ Xe Giao Hàng Tại Nghệ An

Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 8


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 8


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 8


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 8


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 8


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 8


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 8


Lịch âm

22

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 8


Lịch âm

23

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 8


Lịch âm

24

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 8


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 8


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 8


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 8


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 8


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Bính Thân, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là tổng phù hợp ngày xuất sắc mon 8 năm năm 2016 cơ mà Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi đến chúng ta. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhông giống nhau. Thế bắt buộc, Khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào tháng 8/2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc đúng theo tuổi để có kết quả cụ thể và đúng đắn độc nhất vô nhị cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng bốn năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2020
*
Syên ổn điện thoại thông minh có phải là trang bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng syên điện thoại cảm ứng thông minh mọi mang hầu hết năng lượng riêng rẽ, phụ thuộc vào bơ vơ tự của hàng số nhưng mà Sim Smartphone rất có thể ảnh hưởng cho tới chúng ta theo phía giỏi (Cát) xuất xắc xấu (hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn sim tử vi phong thủy xuất sắc mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đông đảo gợi nhắc quẻ dịch syên tốt mang đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể lựa chọn hàng syên phong thủy phù hợp tuổi thỏa mong ước cung ứng công danh sự nghiệp, tài vận, tình dulặng nhà đạo hay hóa giải vận hạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo Khi yêu với yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu bản thân thuộc cung hoàng đạo nào với dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm kiếm một nửa tương xứng của bạn
*
điểm sáng tính phương pháp 12 cung hoàng đạo phái nam phái nữ đắm say nhất
*
Thiên Bình với Song Tử bao gồm đề nghị cặp đôi bạn trẻ trung ương đầu ý hòa hợp dành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản vật sao cá thể cùng Hướng dẫn gọi bản đồ gia dụng sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam nữ giới gồm điểm gì đặc trưng và thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử Lúc yêu thương cùng Điểm sáng tình thương cung Song Tử nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 nữ giới mạng sinh năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 phụ nữ mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày tốt xấu